Công khai quyết toán Ngân sách năm 2021 của Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

29/12/2022
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và một số Thông tư của Bộ Tài Chính, Hội LHPN Việt Nam đăng tải Công bố công khai quyết toán Ngân sách năm 2021 của Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Toàn văn văn bản tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video