Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội được triển khai chuyên nghiệp, hiệu quả, tiết kiệm trong năm 2023

07/12/2023
Sáng 7/12, tại trụ sở Hội LHPN Việt Nam, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) TW Hội khóa I đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội và hoạt động của UBKT TW Hội năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra TW Hội diễn ra vào sáng 7/12

Tại hội nghị, bà Cao Thị Hồng Minh, Uỷ viên BCH TW Hội, Phó ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Uỷ ban kiểm tra (UBKT) TW Hội LHPN Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của UBKT TW Hội khóa I.

Bám sát Chủ đề công tác năm 2023: "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở", UBKT TW Hội đã chủ động, làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam ban hành các Kế hoạch, chương trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội. Việc tham mưu và sớm ban hành kế hoạch định hướng rõ nội dung, cách thức tổ chức thực hiện đã giúp Ban Chấp hành, UBKT Hội LHPN các cấp bám sát sự chỉ đạo của TW Hội để ban hành kế hoạch/chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam năm 2023 đã được chú trọng đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp, đạt được kết quả nhất định.

Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, chỉ đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam đưa chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội vào các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội.

UBKT TW và UBKT các địa phương cũng đã chủ động, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của TW, sát với yêu cầu của địa phương, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT các cấp; công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phối hợp giữa UBKT và các ban, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ từng bước đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng cao chất lượng, cách thức triển khai chuyên nghiệp, đảm bảo quy trình và hiệu quả hơn.

Bà Cao Thị Hồng Minh, Uỷ viên BCH TW Hội, Phó ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm Chuyên trách Uỷ ban kiểm tra (UBKT) TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền hoạt động KTGS được quan tâm, chủ động triển khai. UBKT TW Hội đã tham gia biên soạn chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027” của bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội; Sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin, từ tháng 2/2023 đã mở chuyên mục mới “Công tác kiểm tra” trên Cổng Thông tin điện tử của Hội, thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp Hội, của UBKT, giải đáp nghiệp vụ.

Ủy viên UBKT TW Hội có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Hội và công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, đẩy mạnh, đạt được kết quả nhất định

Ở cấp TW, UBKT đã chủ trì, phối hợp tổ chức 8 đoàn kiểm tra định kỳ; 5 đoàn kiểm tra chuyên đề và 4 đoàn giám sát chuyên đề tại 12 tỉnh/thành Hội (Hà Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Dương, Kom Tum, Lâm Đồng, Trà Vinh, Cà Mau và Tp. Hồ Chí Minh) đảm bảo nội dung, đúng tiến độ.

Trong năm, đã tiếp nhận và giải quyết trên 30 đơn thư gửi đến Chủ tịch Hội, Đoàn Chủ tich/Ban Chấp hành, UBKT TW Hội. Thực hiện giải quyết theo thẩm quyền 2 vụ việc phức tạp, kéo dài (vụ việc liên quan đến công tác nhân sự ở Vĩnh Long, Khánh Hòa).

Công tác thi hành kỷ luật cán bộ trong hệ thống Hội đảm bảo thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền. Năm 2023, Hội LHPN các cấp đã thi hành kỷ luật 18 cán bộ Hội; trong đó, UBKT TW Hội đã tham mưu cho Đoàn Chủ tịch thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp.

Tham mưu đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ KTGS cho Ủy viên UBKT các cấp và cán bộ tham mưu công tác kiểm tra: tham mưu BCH TW Hội tổ chức 1 hội nghị chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra” mời báo cáo viên là Ủy viên UBKT TW Đảng; chủ trì tổ chức 1 lớp tập huấn cấp TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai 2 lớp (trực tiếp và trực tuyến) cho 100 học viên; phối hợp tổ chức 10 lớp ở địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 1.000 học viên.

Các các đại biểu đưa ra những góp ý bổ sung vào các bản Dự thảo báo cáo của UBKT TW Hội

Để công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội kịp thời, hiệu quả, UBKT TW Hội tiếp tục tham mưu ban hành kế hoạch, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Hội năm 2024. Nâng cao hơn nữa chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: tổ chức thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên đến cán bộ Hội, tổ chức Hội; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định và trong công tác xây dựng ngành kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu và ủy viên UBKT TW Hội đã tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Hội LHPN các cấp; chú trọng tăng cường tập huấn nâng cao năng lực, chuyên đề cho các ủy viên UBKT từ cấp TW tới cơ sở; đồng thời trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến đánh giá, bổ sung vào Dự thảo “Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa I”, Dự thảo “Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024” và Dự thảo “Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2024” của BCH TW Hội.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video