Dự án 8: Phấn đấu thành lập và duy trì gần 1.400 tổ truyền thông cộng đồng năm 2024

29/02/2024
Chiều 28/2, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban Điều hành Dự án 8 Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số & Miền núi.
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Trưởng ban Điều hành dự án (phải) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền chủ trì cuộc họp

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Trưởng ban Điều hành dự án, đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm rà soát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Cuộc họp Ban Điều hành Dự án 8 nhằm rà soát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án 8 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đã cập nhật tiến độ thực hiện Dự án 8 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Dự án 8 năm 2024.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền, thời gian qua, các cấp Hội đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực mà Dự án đề ra trong giai đoạn 1. Đặc biệt, có 2 tỉnh tiêu biểu đạt cơ bản các chỉ tiêu giai đoạn 1 là Hà Giang và Lào Cai. Hầu hết các tỉnh, thành phố phấn đầu đạt 100% chỉ tiêu cơ bản của Dự án trong giai đoạn I vào năm 2024; đồng thời, chú trọng duy trì, nâng cao hiệu quả, chất lượng các mô hình của Dự án.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền báo cáo tiến độ thực hiện Dự án 8 đến năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Dự án 8 năm 2024

Đề cập đến những hạn chế trong việc thực hiện Dự án 8 thời gian qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, còn một số chỉ tiêu hoạt động của Dự án khó thực hiện. Tiêu biểu như việc hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số với tổ/ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ gặp khó khăn do địa bàn triển khai Dự án 8 tại các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn nên đối tượng được hỗ trợ có ít hoặc không có đối tượng để hỗ trợ;

Mô hình sinh kế cho nạn nhân mua bán người qua rà soát tại một số địa phương không có đối tượng để triển khai/hoặc có ít; mô hình Tổ tiết kiệm vốn vay thôn bản chưa thực hiện được do vướng qui định hiện hành trong Luật các tổ chức tín dụng (2017).

Công tác phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các sở, ngành có nơi chưa chặt chẽ, còn lúng túng, vướng mắc dẫn đến quy trình lập, phê duyệt kế hoạch, dự toán ngân sách và tổ chức thực hiện hoạt động của Dự án tại một số tỉnh còn chậm…

Để triển khai Dự án 8 được tốt hơn, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, Ban Điều hành Dự án 8 đã đưa ra một số chỉ tiêu Dự án giai đoạn 1 cần đạt trong năm 2024. Cụ thể, năm 2024 phấn đấu thành lập và duy trì 1.377 tổ truyền thông cộng đồng; Hỗ trợ 316 tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ; Thành lập 668 CLB thủ lĩnh của sự thay đổi; Nâng cao năng lực cho ít nhất 1.000 cán bộ nữ DTTS tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị…

Các đại biểu tham dự cuộc họp chiều 28/2

 

Theo báo cáo, đến hết 2023, các cấp Hội đã thành lập, duy trì được 7.623/9000 Tổ truyền thông cộng đồng (đạt 84.7% chỉ tiêu giai đoạn 1);

Thành lập 184/500 tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã (đạt 36.8% chỉ tiêu giai đoạn 1) với 2.208 phụ nữ làm chủ/hoặc tham gia quản lý;

Thành lập, củng cố 1.462/1000 địa chỉ tin cậy (vượt chỉ tiêu giai đoạn 1);

Thành lập và duy trì 1.132/1800 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi (đạt 62.9% chỉ tiêu giai đoạn 1)

Tổ chức 233/600 cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho cán cho trên 12.478 cán bộ các cấp (đạt 38.8% chỉ tiêu giai đoạn 1).

10/10 tỉnh đã chi hỗ trợ và truyền thông các hoạt động liên quan đến 4 gói chính hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em đến các bà mẹ, trẻ em.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video