Gia Lai: 100 phụ nữ được truyền thông về tín dụng an toàn góp phần hạn chế tín dụng đen

13/05/2024
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế tín dụng đen cho 100 chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, hội viên phụ nữ đặc biệt hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã, thị trấn thuộc huyện Ia Grai.
Quang cảnh buổi truyền thông

Buổi truyền thông nhằm giúp chị em hiểu biết đầy đủ về quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, đặc biệt là phương thức, thủ đoạn hậu quả hoạt động tín dụng đen, chế tài xử lý đối với các hành vi cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ về thực hiện tín dụng an toàn, phòng ngừa tín dụng đen, góp phần ổn định đời sống xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi truyền thông, các học viên được nghe thông tin về công tác phòng, chống các hoạt động liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn; vấn đề bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Bên cạnh đó, chị em còn được giới thiệu và hướng dẫn cách tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách và cách lập kế hoạch quản lý chi tiêu, tham gia các hình thức tiết kiệm tại hộ gia đình.

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2024 Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế tín dụng đen cho 200 chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, hội viên phụ nữ đặc biệt hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Thiện và huyện Chư Sê.

Dịp này, Hội LHPN huyện Ia Grai ra mắt CLB “Phụ nữ nói không với tín dụng đen” với 25 thành viên tham gia tại xã Ia Hrung.

Btc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video