Gia Lai: Bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

05/04/2023
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (phiên bất thường) lần thứ 5, khóa XIV bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Hội nghị đã thực hiện quy trình công tác nhân sự bầu các chức danh Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN tỉnh khóa I đảm bảo đúng theo quy định. Số lượng UBKT Hội LHPN cấp tỉnh khóa I gồm 7 đồng chí, tại Hội nghị đã biểu quyết đồng ý bầu 6 đồng chí (khuyết 1). Đồng chí Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN tỉnh khóa I; đồng chí Đặng Thị Kim Sáu, UV BTV, Trưởng ban Xây dựng tổ chức Hội được bầu là Phó Chủ nhiệm UBKT khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBKT Hội LHPN tỉnh khóa I sẽ tham mưu cho Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội, Nghị quyết, chủ trương của Hội; Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng liên quan đến công tác phụ nữ; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Hoa hứa sẽ cùng với các Ủy viên đoàn kết thống nhất tham mưu cho BCH thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành lỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Ban Xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video