Gia Lai: Hỗ trợ phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững

10/08/2023
Hội LHPN tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững” với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Phó ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW Hội LHPN Việt Nam Đào Mai Hoa trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 44%, chủ yếu là dân tộc Bahnar và Jarai. Do phong tục, tập quán còn lạc hậu, nhận thức còn nhiều hạn chế nên đời sống của người dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng còn khó khăn. Thời gian qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và sự nỗ lực không ngừng của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ nói chung, hội viên, phụ nữ người DTTS nói riêng được tổ chức và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

Theo đó, Phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững” được các cấp Hội triển khai lồng ghép gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”,... Các cấp Hội phối hợp với các ngành tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình,.… Từ những hoạt động hỗ trợ, đã có 2.139 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững; các cấp Hội vận động nguồn lực đăng ký giúp 5.427 hộ hội viên phụ nữ nghèo, trong đó có 3.262 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã trở thành “điểm sáng”, phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ như: CLB “Dệt thổ cẩm”, “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng”, “Phụ nữ DTTS xóa bỏ hủ tục ma chay, cưới hỏi”, “Nói không với tín dụng đen”, mô hình: “Men rượu ghè truyền thống”, “Đan lát, dệt thổ cẩm gắn với du lịch cộng đồng”,.... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 305 CLB, mô hình với 6.623 thành viên tham gia, nổi bật có 245 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu đồng” với 5.830 thành viên, tiết kiệm với số tiền trên 15 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp cho hội viên phụ nữ nói chung, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng nâng cao nhận thức, từng bước tạo sự chuyển biến, hình thành ý thức tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình.

Đ/c Nguyễn Triều Quang, PGĐ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo, tham luận về thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững; công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; Giải pháp hỗ trợ thông qua tín dụng chính sách xã hội đối với hội viên phụ nữ trong việc thay đổi nếp nghĩ, thực hiện trong chi tiêu tiết kiệm, vươn lên thoát nghèo”. Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức để hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và người dân nói chung nhận thấy đây là vấn đề của chính mình và chủ động, tự lực trong “thay đổi” để vươn lên thoát nghèo.

Kết luận Hội thảo, bà Rơ Chăm H’Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh có thêm cơ sở để đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới và chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” và chỉ tiêu “Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 02 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 05 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Ban Tc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video