Giải mã khuôn mẫu giới giúp chị em hiểu sâu, làm tốt hơn về bình đẳng giới và công tác phụ nữ

28/06/2023
Chiều 27/6, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Giải mã khuôn mẫu giới – Một số khung lý thuyết về giới và lịch sử các làn sóng nữ quyền” trong bối cảnh các yêu cầu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới” và yêu cầu về năng lực của cán bộ Hội về giới và bình đẳng giới đặt ra ngày càng cao, gắn chặt với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.
Các đại biểu nhận phần quà tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến giới

Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 xác định vai trò then chốt của Hội góp phần xây dựng hệ thống chính sách luật pháp tạo sự chuyển biến về giới. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 xác định nhiệm vụ 2 “Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới”. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới”, cán bộ Hội các cấp cần có trình độ, năng lực, kinh nghiệm liên quan đến giới và bình đẳng giới.

Tọa đàm đã được các đại biểu vô cùng hưởng ứng và quan tâm

Nữ quyền, giới và bình đẳng giới không còn là những khái niệm xa lạ, tuy nhiên, giới và các khái niệm liên quan đến giới là những khái niệm có thể cập nhật, cải tiến theo trình độ phát triển và mức độ nhận thức của xã hội. Vì vậy, việc cán bộ Hội hiểu bản chất của khái niệm giới, bình đẳng giới và tiến trình phát triển của nó trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết. Quan trọng hơn, cán bộ Hội thường xuyên được cập nhật, nâng cao hiểu biết về những công cụ phân tích giới hiện nay để có thể áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Thời gian qua, TW Hội đã tổ chức nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ về giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới. Tổ chức Hội các cấp, nhất là cấp TW đã thực hiện nhiều hoạt động vận động thực hiện bình đẳng giới, cả ở cấp độ tham gia xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu mở đầu chương trình

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: “Buổi tọa đàm là một diễn đàn khoa học nhằm cung cấp thông tin, thảo luận về lịch sử nữ quyền thế giới, bình đẳng giới và tiến trình kiến tạo giới ở Việt Nam; gợi mở hướng nghiên cứu và thực hành để áp dụng trong thực tiễn công tác Hội. Theo đó, buổi tọa đàm không thể giải quyết được tất cả vấn đề hoặc giải đáp đầy đủ những vướng mắc hiện có, tuy nhiên, đây sẽ là một sự mở đầu để chị em hiểu sâu hơn về vấn đề giới, làm tốt hơn về vấn đề bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong thời gian tới”.

ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và Điều phối Phong trào bình đẳng giới ở Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm

Tại tọa đàm, ông Lê Quang Bình, Giám đốc ECUE và Điều phối Phong trào bình đẳng giới ở Việt Nam đã giới thiệu về khuôn mẫu giới và nhận diện khuôn mẫu giới; lịch sử các làn sóng nữ quyền thế giới; một số khung phân tích về giới: quy chất luận về giới, trung hòa về giới, kiến tạo xã hội về giới thông qua bài thuyết trình và trò chơi câu hỏi nhanh. Hoạt động đã được các đại biểu vô cùng hưởng ứng và đưa ra nhiều ý kiến, chia sẻ dựa trên quan điểm cá nhân liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.        

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video