Hải Dương ra mắt mô hình điểm “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”

30/05/2023
Trong đầu tháng 5/2023, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã ra mắt mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” tại huyện Cẩm Giàng và Kim Thành. Đây là 2 mô hình điểm thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” được triển khai để nhân rộng trong toàn tỉnh thời gian tới.
Thành viên mô hình Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch ký cam kết thực hiện quy chế mô hình tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành

Mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” (mô hình) được triển khai dựa trên những kết quả nổi bật của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ, gia đình và tổ chức Hội trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Mô hình được triển khai đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong toàn tỉnh. 

Theo đó, mô hình với các tiêu chí 5 có là: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức và có nếp sống văn hóa; 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ được triển khai thí điểm tại chi hội phụ nữ thôn Phú Xá, xã Lai Vu, huyện Kim Thành và chi hội thôn Quyết Tâm, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng. Xã Tân Trường và Lai Vu có tổng số hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí CVĐ đạt 2.388 hộ, chiếm gần 83%. Riêng hai thôn Phú Xá và Quyết Tâm có 478/663 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí CVĐ, chiếm 72%.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Hải Dương hướng dẫn kỹ thuật làm chế phẩm sinh học bản địa IMO

Tại buổi ra mắt, các thành viên đã được thông qua Quy chế hoạt động của mô hình và ký cam kết thực hiện Quy chế; đồng thời được tập huấn, truyền thông kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Ngoài đảm bảo các tiêu chí trên, thành viên sẽ tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên phụ nữ thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ; vận động hội viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng. Các hoạt động này sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng sớm đưa Tân Trường đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, phấn đấu đạt các tiêu chí của đô thị loại V vào năm 2025 và xã Lai Vu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Phạm Thơm

TÂM ĐIỂM

Video