Hậu Giang: 10 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị

27/07/2023
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội (Quyết định 217) và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (Quyết định 218).
Toàn cảnh chương trình

Theo đó, qua 10 năm triển khai Quyết định 217 và 218, các cấp Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đến tận cơ sở Hội, chỉ đạo các cấp Hội. Một số kết quả cụ thể đạt được:

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội thực hiện Quyết định 217: Các cấp Hội đã tổ chức giám sát 648 cuộc (Hội LHPN tỉnh 18 cuộc, Hội LHPN huyện 91 cuộc, Hội LHPN xã 539 cuộc), với các nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới. … qua đó, có 57 kiến nghị với ngành chức năng để kịp thời giải quyết các vấn đề còn hạn chế, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn tham gia cùng các ngành chức năng tổ chức giám sát được 186 cuộc.

Hoạt động phản biện xã hội đã có sự chuyển biến rõ nét trong việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong

Hội LHPN tỉnh và huyện tham mưu đề xuất thành công được 11 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ: phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sởChi hội trưởng; phối hợp tham mưu Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nữ, trẻ, dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020” và giai đoạn 2020 - 2025; đề xuất và được phê duyệt việc thực hiện chế độ tiền ăn, đi lại cho cán bộ nữ đi học cao hơn, ưu tiên việc đi học tại tỉnh, huyện đối với cán bộ nữ có con dưới 36 tháng tuổi; giáo dục giới tính trong các trường tiểu học; phối hợp đề xuất biểu dương phụ nữ sinh con một bề đúng chính sách dân số; công tác đào tạo cho cán bộ nữ giai đoạn 2018 - 2020; chính sách hỗ trợ 100% chi hội trưởng phụ nữ là hộ nghèo thoát nghèo bền vững,…

Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW: Các cấp Hội đã tham mưu tổ chức hơn 150 cuộc đối thoại, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề,… trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với hơn 10.500 hội viên, phụ nữ trên địa bàn tham dự. Qua gặp gỡ, tiếp xúc  đã giúp cho chị em hội viên, phụ nữ bày tỏ tâm tư nguyện vọng, giúp cho chị em hiểu rõ các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình. Đồng thời, ý kiến của hội viên, phụ nữ được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trực tiếp trả lời tại buổi tiếp xúc, một số nội dung vướng mắc, khó khăn đã được tiếp thu, giao cho các cơ quan, ban ngành ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát ở một vài cơ sở Hội đôi lúc còn lúng túng; hoạt động phản biện xã hội chủ yếu là tham gia góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của Trung ương, của tỉnh, địa phương và các đơn vị liên quan khi có yêu cầu, năng lực tổ chức hội nghị phản biện còn hạn chế. 

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống Hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình, Bình đẳng giới,… quan tâm cách làm thiết thực, hiệu quả thực chất, mô hình mới, sáng tạo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư, chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức sơ kết 5 năm Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong hệ thống Hội.

Thiện Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video