Hòa Bình: Gần 900 mô hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo gương Bác

30/05/2023
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo các tầng lớp phụ nữ tỉnh Hòa Bình. Nhiều mô hình “làm theo” Bác được triển khai, duy trì và nhân rộng; nhiều tấm gương phụ nữ điển hình được biểu dương, khen thưởng.
Ra mắt mô hình BHYT tại Trại Sào và xóm mòi 2, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn

Việc "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” được Hội LHPN các cấp gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều kết quả cụ thể, nổi bật.

Trong 2 năm qua, các cấp Hội tổ chức được trên 7 nghìn hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn 3 nghìn lượt hội viên, phụ nữ; tuyên truyền, vận động HVPN hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, 100% cơ sở Hội lựa chọn một loại hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao để vận động HVPN tham gia; duy trì 871 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với hơn 28 nghìn lượt HVPN tham gia.

Các cấp Hội đã có nhiều việc làm cụ thể, những mô hình tốt, cách làm hay trong học tập, làm theo Bác được xây dựng và nhân rộng như: Mô hình “Vận động Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế vì sức khỏe gia đình”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Đi cấy giúp gia đình F0”, “Nồi cháo yêu thương”,.... Các mô hình điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trong các cấp Hội. Bên cạnh đó, việc phát hiện, nhân rộng, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến được các cấp Hội chú trọng, trở thành công việc thường xuyên.

Hội thi dân vũ thể thao tại huyện Yên Thủy

Trong 2 năm, 171/171 (100%) cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng được trên 1 nghìn điển hình, mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực. Duy trì và nhân rộng 219 mô hình “Vận động Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình”, mua được 12.587 thẻ BHYT, qua đó góp phần nâng tỷ lệ bao phủ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Hội LHPN tỉnh tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu - tiếp lửa yêu thương”, qua đó vận động các ban, sở, ngành trên địa bàn tỉnh nhận đỡ đầu hỗ trợ 188 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điển hình như chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, HVPN tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) đã nhận đỡ đầu và chăm sóc 5 trẻ mô côi trong 1 hộ gia đình nghèo tại khu 4, thị trấn Lương Sơn.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, những việc làm ý nghĩa, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh Hòa Bình ngày càng nhận thức sâu sắc hơn nội dụng cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thay đổi nhận thức đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong hội viên phụ nữ.

Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video