Hoạt động kiểm tra, giám sát

15/08/2023
- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Kiểm tra hoạt động ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH năm 2023
- Hội LHPN tỉnh An Giang giám sát công tác cán bộ nữ
Phó ban Xây dựng Tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thúy kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay tại hộ vay xã Nam Vân, TP. Nam Định

- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Kiểm tra hoạt động ủy thác nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH năm 2023

Với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý điều hành nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH trong hệ thống Hội, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp tập trung, tăng cường thực hiện hiệu quả các khâu ủy thác với Ngân hàng CSXH.

Trong tháng 6/2023, Hội LHPN tỉnh đã thành lập và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động ủy thác tại 20 xã, 53 Tổ TK&VV và đối chiếu dư nợ 184 hộ gia đình vay vốn của 10 huyện, thành phố. Qua kiểm tra cho thấy các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và người dân nắm chắc được các chính sách mới, chính sách ưu đãi của nguồn vốn vay NHCS; tỷ lệ hoàn trả gốc lãi theo quy định ngày càng cao; 100% Tổ TK&VV đã huy động được đông đảo thành viên tham gia tiết kiệm tại tổ với mức trung bình 100 nghìn đồng/ người/tháng, có những thành viên tham gia tiết kiệm tới 500.000đ/tháng... Thông qua các hoạt động trên đã xây dựng uy tín với Ngân hàng, tạo được niềm tin với hội viên.

Trưởng ban GĐXH-KT, Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Mận kiểm tra hoạt động ủy thác Ngân hàng CSXH tại xã Nam Vân, TP. Nam Định

Thông qua hoạt động ủy thác nguồn vốn vay NHCSXH, đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đang quản lý và điều hành 1.805,1 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 44,76% toàn tỉnh), 100% tổ vay vốn tham gia tiết kiệm với số dư tiết kiệm 110,9 tỷ đồng. Kết quả đó đã khẳng định trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội trong quản và điều hành nguồn vốn ngày càng được nâng lên rõ rệt và đặc biệt đã hỗ trợ được nhiều hội viên phụ nữ và người dân đặc biệt là hộ gia đình chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Để thực hiện tốt các nội dung ủy thác với Ngân hàng CSXH, đồng thời nâng cao chất lượng ủy thác trong hệ thống Hội, trong thời gian tới Hội LHPN các cấp phối hợp với Ngân hàng CSXH tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý tín dụng cho cán bộ Hội, tổ trưởng Tổ TK&VV, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc và quy trình nghiệp vụ uỷ thác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động uỷ thác của các cấp Hội nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời, khắc phục khó khăn, hạn chế tồn tại, giảm nợ quá hạn; phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn, giúp được nhiều gia đình chính sách được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh.  

- Hội LHPN tỉnh An Giang giám sát công tác cán bộ nữ

Đoàn giám sát do bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Nội vụ tham gia thành viên đã tiến hành giám sát tại huyện Phú Châu về công tác cán bộ nữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Tám, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú chủ trì tiếp Đoàn giám sát

Đoàn đã có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú với các nội dung về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 52/KH-TU, ngày 28/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 533/KH-UBND, ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Qua giám sát cho thấy, công tác cán bộ nữ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huyện Châu Phú quan tâm. Huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt. Các nội dung công tác cán bộ nữ thực hiện tốt; nhất là công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị hiểu rõ nội dung, từ đó vai trò, nhiệm vụ của mình, cán bộ nữ ngày càng tự tin phấn đấu trong công tác. Chính sách hỗ trợ phụ nữ trên địa bàn được thực hiện tốt. Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện đảm bảo hoạt động của các cấp Hội tham gia quản lý Nhà nước. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới cấp huyện, xã thường xuyên được kiện toàn; được tạo mọi điều kiện triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn. Công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương được triển khai thực hiện thường xuyên giúp cấp xã thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ.

Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ; có các giải pháp cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có đủ điều kiện; tiếp tục quan tâm đối với cấp cơ sở về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và Hội đồng nhân dân.

Trung Kiên; Btg An Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video