Hoạt động tập huấn

11/06/2024
- Hậu Giang: Tập huấn kỹ năng mềm cho 160 nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và tương đương
- Đắk Lắk: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho chi hội trưởng
- Sơn La: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chi/tổ trưởng
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho 160 nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và tương đương

- Hậu Giang: Tập huấn kỹ năng mềm cho 160 nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và tương đương

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho 160 nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và tương đương. Chương trình tập huấn đã trang bị cho các học viên các chuyên đề về vị trí, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển phát triển đất nước; kỹ năng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; kỹ năng cân bằng giữa việc nước và gia đình; truyền thông chính sách pháp luật về bình đẳng giới…. Các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận xung quanh kiến thức, kỹ năng tham mưu, lãnh đạo quản lý ở cơ quan, đơn vị nhằm góp phần phục vụ công việc hiệu quả trên từng vị trí công tác. Đây cũng là một trong những giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá, chương trình tập huấn giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để tự tin phát huy các thế mạnh của mình; góp phần thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, đặc biệt là mục tiêu tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Đắk Lắk: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho chi hội trưởng

Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho gần 90 chị là chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện Ea Súp.

Tham gia Hội nghị tập huấn, các chị được chia sẻ, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương thức sinh hoạt Hội tại cơ sở; xác định và lựa chọn vấn đề ưu tiên tại tổ chức, cộng đồng; một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Bình đẳng giới và công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn thực hành các tình huống phát sinh từ cơ sở…

Qua đó giúp các chi hội trưởng tổ chức tốt sinh hoạt Hội tại thôn, buôn, tổ dân phố; nâng cao công tác vận động, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới; nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, tích lũy được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã khảo sát, điều tra, thống kê đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII về các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch”; Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế của hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số”; 8 nhóm chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII  và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trên địa bàn huyện Ea Súp.

- Sơn La: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chi/tổ trưởng

Hội LHPN tỉnh tổ Sơn La chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 80 chi/tổ trưởng phụ nữ tại 02 huyện Vân Hồ và Mộc Châu.

Các học viên được tiếp cận một số chuyên đề trọng tâm gồm: Kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi hội/tổ phụ nữ; Kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý các tình huống thực tế và giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; Kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN cơ sở; Hướng dẫn viết biên bản cuộc họp; hướng dẫn xây dựng quỹ Hội và quản lý quỹ Hội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian diễn ra hội nghị, đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận những nội dung quan trọng của các chuyên đề, để trở về địa phương, cơ sở tiếp tục vận dụng những kiến thức, kỹ năng trên vào thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thanh Thuỷ; Phạm Thị Len; Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video