Hội LHPN Hà Tĩnh cần đẩy mạnh đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội

14/11/2022
Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho chị em phụ nữ...
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

Chiều ngày 11/11, trong khuôn khổ chương trình "Kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2022", Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với chủ đề hoạt động năm 2022 "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII", Hội LHPN Hà Tĩnh đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh

Hội tích cực vận động phụ nữ tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở đăng ký công trình/phần việc tham gia xây dựng Nông thôn mới với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; Tập huấn quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, tham mưu thành lập Ủy ban kiểm tra Hội LHPN các cấp tại địa phương được triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí...

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh - phát hiểu báo cáo tại buổi làm việc

Từ đầu năm đến nay, phụ nữ toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều sự kiện quy mô toàn tỉnh tạo dấu ấn và sức lan tỏa trong cộng đồng, tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ngành, các đơn vị liên quan qua đó thúc đẩy, khơi dậy phát huy sức mạnh nội lực của các tầng lớp phụ nữ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiêu biểu như Hội thi Hát ru - nhảy dân vũ toàn tỉnh tạo phong trào dân vũ thể thảo lan tỏa khắp các cấp Hội; Hội thi gói nấu Bánh chưng dâng Quốc Tổ Hùng Vương; truyền hình trực tiếp Chương trình "Mẹ đỡ đầu - triệu phần quà san sẻ yêu thương" trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đỡ đầu 432 cháu. 

Cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2022"; Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" gắn với trưng bày, giới thiệu 150 mặt hàng tiêu biểu do phụ nữ làm chủ sản xuất, tổ chức diễn đàn Gala dinner "Vượt qua giông bão" trong Hiệp hội Nữ doanh nhân. 

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đối thoại bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 230 điểm cầu trong toàn tỉnh với trên 5.000 đại biểu. Đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đã có 2.970 công trình/phần việc với số tiền trị giá gần 25 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Để nâng cao chất lượng hoạt động Hội, khắc phục những hạn chế, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới có liên quan đến phụ nữ. 

Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời về tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, thực chất. Quan tâm huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội giúp phụ nữ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Hà Tĩnh cần tham mưu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, đặc biệt tăng cường đào tạo cho đội ngũ cán bộ Hội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. 

Thống kê, quản lý số liệu hội viên cụ thể và có các giải pháp hỗ trợ đối tượng phụ nữ đi làm ăn xa. Tập trung có chiều sâu, nghiên cứu đề xuất chính sách, giám sát phản biện xã hội; đăng ký các công trình nghiên cứu khoa học. Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ nữ...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video