Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thương mại điện tử

18/08/2023
Với đặc thù là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trong đó phụ nữ người dân tộc thiểu số chiếm gần 90%, nhừng năm qua, công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thêm thu nhập là nhiệm vụ được Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn hết sức chú trọng, triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả.
Thành viên THT thu hoạch chè Shan tuyết

Theo đó, các cấp Hội tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng của phụ nữ vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và duy trì các hình thức tiết kiệm; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nữ; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thành lập các tổ hợp tác, tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương... Qua đó, giúp hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng thu nhập, từng bước nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bám sát định hướng phát triển, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho hội viên phụ nữ, trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu, các cơ sở Hội chủ động hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp thế mạnh địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì trên 125 mô hình phát triển kinh tế tập trung vào các lĩnh vực: Chăn nuôi lợn nái luân chuyển, lợn thịt, trồng rau an toàn, trồng cây ăn quả,… tạo ra sức lan toả, tinh thần đoàn kết và nâng cao thu nhập cho chị em. Từ những hiệu quả đó, hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng chuỗi sản xuất, kinh doanh chất lượng, gia tăng cơ hội lao động, việc làm tại địa phương.

Song song với hỗ trợ trực tiếp, các cấp Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn để hội viên, phụ nữ vay phát triển sản xuất. Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động các nguồn vốn vay ủy thác với tổng dư nợ trên 971 tỷ đồng cho gần 15 nghìn hộ vay phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển kinh tế cho thu nhập cao, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững, điển hình như: Chị Đàm Thị Nhung, xã Hà Hiệu huyện Ba Bể với mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn, đen bản địa; chị Đặng Thị Hải, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn với mô hình nuôi dê, nuôi trâu sinh sản và xưởng chế biến lâm sản, tạo việc làm cho từ 5-7 lao động tại địa phương; chị Nguyễn Thị Mừng, xã Trần Phú, huyện Na Rì với mô hình nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản và trồng rừng; chị Giàng Thị Nở, xã CaoTân, huyện Pác Nặm với mô hình nuôi trâu sinh sản…

Các cấp Hội vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ có những tư duy, cách làm mới trong lao động, sản xuất, mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả ở nông thôn; tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, thực hiện mô hình kinh tế tập thể... Đến nay, các cấp Hội hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã (HTX) và 41 tổ hợp tác (THT). Nhiều HTX, THT hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập như: HTX sản xuất Miến dong phụ nữ Côn Minh, huyện Na Rì; HTX 20/10 Nông Hạ, huyện Chợ Mới; HTX Thiên An xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; THT sản xuất măng khô tại xã Mai Lạp huyện Chợ Mới; THT sản xuất, chế biến chè Shan Tuyết xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Tổ liên kết cây Khẩu nua lếch (nếp thơm) tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn…

Hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng hình thành chuỗi sản phẩm gắn với chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm - OCOP" cùng với việc triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 - 2025” được thực hiện có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Hội  đã tổ chức 2 lớp tập huấn  nâng cao năng lực cho phụ nữ khởi nghiệp OCOP và kỹ năng xây dựng Đề án, ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh cho 49 hội viên;  Phối hợp với tổ chức WISE tổ chức 1 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản lý kinh doanh và phát triển thương mại điện tử cho 50 chị là doanh nhân nữ, chủ nhiệm hợp tác xã, tổ hợp tác trong tỉnh tham dự; vận động được 9 ý tưởng tham dự cuộc thi “Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP” năm 2023; Mời đại diện phụ nữ làm chủ  Hợp tác xã, hộ kinh doanh tham dự Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bắc Kạn về Hội nhập Quốc tế về Du lịch và ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh do TW Hội tổ chức…

Bên cạnh đó, với phương châm hướng về cơ sở, Hội LHPN tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cấp Hội động viên hội viên phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” nhằm góp phần hiệu qủa trong công tác bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm và diện mạo đô thị, nông thôn.

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực tổ chức Hội phụ nữ trở thành chỗ dựa vững chắc cho hội viên trong phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo của tỉnh.

Ban KT, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video