Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ

21/05/2024
- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở
- Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị
Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao đổi tại lớp tập huấn tại xã Hoà Mục huyện Chợ Mới

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, trong tháng 4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội và các chuyên đề cho hơn 300 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN cấp xã, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên Hội LHPN tỉnh trao đổi một số nội dung trọng điểm như: vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Hội và chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cơ sở; Điều lệ Hội, phong trào thi đua, các CVĐ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN cơ sở trong tình hình mới; kỹ năng quản lý, sử dụng ngân sách và tài chính của Hội; kỹ năng tiếp xúc, làm việc với cấp ủy, chính quyền; kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội; kỹ năng nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, các vấn đề nổi cộm của hội viên phụ nữ; phương pháp giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em; kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu được nâng cao kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng cần thiết để có nhiều đổi mới trong phương pháp hoạt động Hội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chương trình công tác Hội, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với thực tiễn tại địa phương.

- Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị

Trong tháng 4/2024, Hội LHPN tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới (Chương trình 2) thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Tại các lớp tập huấn, gần 400 học viên là cán bộ công chức trong hệ thống chính trị cấp huyện, xã đã được báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh trao đổi những kiến thức, nội dung về khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới, vấn đề giới nổi bật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, truyền thông về bình đẳng giới, lồng ghép giới, phân tích giới và ngân sách có trách nhiệm giới… Đồng thời cùng thảo luận, chia sẻ những nội dung liên quan về thực trạng định kiến, khuôn mẫu, phân biệt đối xử về giới và các giải pháp để nâng cao nhận thức, thái độ về giới.

Thông qua các nội dung được tập huấn, đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị được trang bị thêm những kiến thức và kỹ năng thực hiện lồng ghép giới trong chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Ngọc Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video