Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

21/08/2023
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tỉnh chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội.
Hội LHPN tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách trợ cấp xã hội đối với phụ nữ và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội tại Thị xã Quế Võ

Trên cơ sở hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và cụ thể hóa các văn bản, biên soạn các biểu mẫu, xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện xã hội, đưa vào tiêu chí, đánh giá thi đua của các cơ sở Hội hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về quy trình thực hiện giám sát phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW. Ngoài việc căn cứ vào định hướng của Trung ương Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chú trọng đến các vấn đề mà cán bộ, hội viên phụ nữ quan tâm, thông qua báo cáo, các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội và các Hội nghị đối thoại trực tiếp. Xin chủ trương cấp ủy, chủ trì xây dựng kế hoạch, mời đại diện các ngành liên quan tham gia Đoàn giám sát; quyết định thành lập Đoàn giám sát... Khi tiến hành giám sát, các cấp Hội cũng chuẩn bị kỹ đề cương giám sát và gửi trước cho đối tượng được giám sát để đảm bảo việc chuẩn bị đúng trọng tâm, sát nội dung và có thời gian thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội, các cấp Hội Phụ nữ đã chú trọng, mở rộng thành phần giám sát, tùy theo nội dung có thể mời thêm thành phần tham gia như: các ban của HĐND, Ủy ban MTQ, các sở, ngành liên quan. Đồng thời, việc theo dõi kết quả giải quyết kiến ​​nghị, đề xuất sau giám sát luôn được chú trọng nhằm đánh giá rõ nhất hiệu quả của công tác giám sát. Hội LHPN tỉnh phân công cán bộ, ban chuyên môn theo dõi kết quả giải quyết các kiến ​​nghị, đề xuất của các địa phương, đơn vị để giải quyết kịp thời.

Kết quả cụ thể, từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Đoàn và tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề với 08 nội dung tại 19 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 40 đơn vị cấp xã. Đồng thời tổ chức giám sát thông qua báo cáo và phiếu khảo sát đối với đối tượng được giám sát. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành liên quan giám sát 27 cuộc với 6 nội dung do về công tác bầu cử; tham gia giám sát công tác quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Ban Quản lý chợ Trung tâm; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số địa bàn…

Qua giám sát đã phát hiện nhiều vấn đề như: việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách còn thiếu, chậm, sai thông tin trên thẻ; chi iphụ cấp cho chi hội trưởng phụ nữ, kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của Hội phụ nữ cơ sở chưa kịp thời; phương tiện làm việc của Hội cơ sở chưa đảm bảo; việc tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội tham gia quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa được quan tâm... Từ đó, Đoàn giám sát đã kịp thời có văn bản kiến ​​nghị, đề xuất giải quyết.

TUV - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Phương Mai kết luận tại Hội nghị phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định “Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Nhiều kiến ​​nghị, đề xuất của Hội sau giám sát đã được các cơ quan chức năng tiếp thu như: đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp ít nhất 35% trong danh sách chính thức; Nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng từ 270.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội (trong đó 1.230 lượt phụ nữ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi được thụ hưởng); Nâng mức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết từ 45 triệu đồng/nhà lên mức 65 triệu đồng/nhà; Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH để hỗ trợ phụ nữ được vay khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Kế hoạch triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ bằng vi sinh IMO tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025... 

Năm 2023, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định“Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” với nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng của các chuyên gia và sở, ban, ngành liên quan. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên tổ phản biện, góp ý bằng văn bản, hoặc góp ý trực tiếp tại hội nghị đối với các dự thảo về Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch, Quy định…của cơ quan Nhà nước các cấp; tổ chức lấy ý kiến ​​chuyên môn của các ban, ngành, đoàn thể và hội viên phụ nữ vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch, chương trình, dự án, dự thảo các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới... Ý kiến ​​của hội viên, phụ nữ đã được các cấp Hội phụ nữ tổng hợp đầy đủ bằng văn bản và kiến ​​nghị cơ quan chức năng các cấp sửa đổi, bổ sung. Trong 10 năm qua các cấp Hội các cấp Hội đã tiến hành phản biện bằng văn bản 691 dự thảo (trong đó cấp tỉnh tham gia phản biện 56 văn bản, cấp huyện 61 văn bản, cấp cơ sở 574 văn bản).

Công tác phối hợp giữa Hội LHPN với các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội ngày càng thường xuyên, chặt chẽ; đồng thời thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tạo điều kiện để hội viên phụ nữ phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, phát hiện những bất cập trong thực hiện chính sách, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp kịp thời tiếp thu, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương đối với những vấn đề thực tiễn đặt ra với phụ nữ, trẻ em và công tác bình đẳng giới...

Những kết quả cụ thể đạt được qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của các cấp Hội LHPN trong tỉnh, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ổn định, trong sạch, vững mạnh.

Trần Thị Xuân Thu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video