Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức giám sát việc thực hiện 1 số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

13/09/2022
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 tại 10 huyện, thị xã, thành phố, trong đó, tổ chức giám sát trực tiếp tại UBND huyện Khoái Châu và huyện Văn Giang.
Đoàn giám sát do đồng chí Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh là Trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Khoái Châu

Kết quả giám sát cho thấy, các cấp ủy Đảng, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố đã vào cuộc tích cực, sớm ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ- CP của Chính phủ. Thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện các chính sách gồm các thành viên là các ngành chức năng, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN và các tổ chức thành viên trong đó có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành chức năng. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông qua các hội nghị, giao ban hằng tuần, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên tuyền (thành lập nhóm Zalo của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn), tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện, xã đến các thôn … nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách kịp thời cho người dân; phối hợp tổ chức rà soát, lập danh sách theo từng đối tượng đảm bảo sự chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, đúng quy trình. Trong quá trình triển khai, thực hiện 2 chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, người đang điều trị Covid – 19, cách ly y tế; Người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng và chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động liên tục từ 15 ngày trở lên luôn có sự hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban chức năng của huyện đối với các xã, phường thị trấn trên địa bàn với phương châm nhanh, gọn, kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân. 

Bên cạnh đó, kết quả giám sát cũng cho thấy một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, điển hình như: một số cơ sở còn lúng túng vì có nội dung chưa được hướng dẫn thực hiện cụ thể; việc chi trả cho các đối tượng còn chậm do nguồn kinh phí chưa được đảm bảo.

Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền các huyện trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo chi trả cho các đối tượng theo quy định; Ủy ban MTTQ, Hội LHPN huyện tiếp tục giám sát việc chi trả cho các đối tượng đã được phê duyệt đảm bảo chi đúng, đủ theo quy định.   

BTg Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video