Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ

09/05/2024
- 130 cán bộ Hội được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
- 250 cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- 130 cán bộ Hội được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” cho 130 cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp huyện, chủ tịch Hội LHPN cơ sở cụm số 1 gồm các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Thị xã Đông Hoà và Thành phố Tuy Hoàcụm số 2 gồm các huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và Thị xã Sông Cầu.

Các học viên đã được quán triệt Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” như: Những chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX, các chính sách liên quan hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; vai trò của HTX nông nghiệp tham gia hoạt động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm, tham gia các hoạt động xã hội; các mô hình, điển hình phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Với chương trình tập huấn này, cán bộ hội LHPN cơ sở được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng về phát triển kinh tế tập thể, HTX góp phần thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, đúng mục tiêu kế hoạch Đề án đề ra.

- 250 cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 5 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 250 cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở tại các xã thuộc huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa.

Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp tỉnh bồi dưỡng kiến thức pháp luật xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa

Các học viên được trang bị kiến thức về vai trò, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; một số kỹ năng, cách thức ứng dụng công nghệ thông tin; kỹ năng tương tác, xử lý thông tin trên website, trên mạng xã hội hiện nay; các quy định pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực gia đình, nguyên nhân và kỹ năng ứng phó với bạo lực gia đình

Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật mới liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ; nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở…

Ngọc Linh, Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video