Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh giám sát quy định đối với lao động nữ trong các trường mầm non

03/10/2022
Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật lao động đối với lao động nữ trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.
Giám sát tại trường mầm non Little House, Cẩm Phả

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh được Tỉnh uỷ giao chủ trì tham mưu tổ chức giám sát chuyên đề Việc thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đoàn giám sát liên ngành gồm Hội LHPN tỉnh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành giám sát tại 20 địa phương, cơ quan, đơn vị (trong đó, giám sát trực tiếp: 13/20, giám sát  gián tiếp qua báo cáo: 07/20). Qua đó nhằm giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền các địa phương đối với các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách trong thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các trường mầm non.

Qua giám sát cho thấy, các trường mầm non (công lập, tư thục) đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện; cơ sở vật chất các trường cơ bản được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ ngày càng được nâng lên. Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ đạt chuẩn và trên chuẩn đảm bảo yêu cầu. Việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đúng, đủ theo quy định của Bộ luật Lao động. Các chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên, được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định, đặc biệt là các quy định riêng đối với lao động nữ. Công tác bình đẳng giới đã được quan tâm, triển khai thực hiện, nhất là các trường công lập. Tư tưởng, đời sống vật chất, tinh thần của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trưởng ổn định, yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với sự nghiệp. Hoạt động của nhà trường luôn có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, chi bộ, tổ chức đoàn thể, tạo môi trường, động lực để nữ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn thăm bếp ăn Trường mầm non ABC Hạ Long

Đoàn giám sát cũng phát hiện một số tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy chế lao động, hợp đồng lao động, thi đua khen thưởng; việc thực hiện quy định riêng về pháp luật đối với lao động, nhất là là lao động nữ ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; sự quan tâm, đầu tư nguồn, kinh phí dành cho hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại các trường mầm non ngoài công lập còn hạn chế.

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn Giám sát đã tập trung tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo giám sát, trong đó chủ động kiến nghị 25 nội dung với với Tỉnh, các ngành chức năng, các địa phương và đơn vị được giám sát theo quy định.

BTg Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video