Hội LHPN tỉnh Quảng Trị ra mắt mô hình điểm cấp tỉnh “Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi”, Mô hình “Địa chỉ tin cậy” và mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng"

05/01/2023
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo điểm về xây dựng các mô hình Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”- thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND xã A Dơi, Trường TH& THCS A Dơi (huyện Hướng Hóa) tổ chức ra mắt mô hình điểm cấp tỉnh “Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi” ; Mô hình “Địa chỉ tin cậy” và mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" tại xã A Dơi (huyện Hướng Hóa).
Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” gồm 30 thành viên được thành lập tại trường TH & THCS A Dơi nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết đối trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ chính quyền cùng các ban, ngành địa phương, Nhà trường và cha mẹ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó, giúp các em biết lên tiếng tự bảo vệ bản thân, tự tin, bản lĩnh để thay đổi trong cách nghĩ, cách học, cách làm trong cuộc sống; dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu không còn phù hợp trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Các thành viên câu lạc bộ sẽ là những hạt nhân tiên phong thay đổi nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, mạnh dạn lên tiếng dần xóa bỏ thói quen, tập tục lạc hậu, có hại trong đời sống.

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực ở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân và hội viên phụ nữ. Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" được thành lập tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Ra mắt Mô hình địa chỉ tin cậy

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà khẳng định: Đây là mô hình điểm thuộc khuôn khổ Dự án 8 được Hội LHPN tỉnh lựa chọn, triển khai trong năm 2022. Để các Câu lạc bộ, mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững và được nhân rộng, lan tỏa tại địa phương, trước hết chính quyền xã A Dơi quan tâm chỉ đạo các ngành phối hợp với Hội LHPN xã triển khai có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Dự 8 trên địa bàn xã. Duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình trong trường học và ngoài cộng đồng để ngày càng nhiều trẻ em được tham gia; các mô hình thực sự trở thành “điểm tựa” cho phụ nữ, trẻ em bị bạo hành, giúp nạn nhân của bạo lực gia đình mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ của địa chỉ tin cậy; đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong hoạt động phòng chống bạo lực gia đình góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, hỗ trợ các vật dụng thiết yếu để vận hành mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng",  mô hình “Địa chỉ tin cậy” tổng trị giá 13 triệu đồng cùng các phần quà cho các thành viên.

Cùng với việc tổ chức ra mắt các mô hình, Hội LHPN tỉnh đã mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, các kỹ năng hỗ trợ nạn nhân và vận hành địa chỉ tin cậy; Hướng dẫn lập kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt cho thành viên nhóm truyền thông và hội viên phụ nữ; Truyền thông làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giáo dục kỹ năng sống cho các thành viên của các mô hình, CLB và người dân trong cộng đồng.

Tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giáo dục kỹ năng sống cho các thành viên CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi

http://hoiphunu.quangtri.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video