Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022

17/01/2022
Hội LHPN tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 02, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII.
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022

Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; xây dựng các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua các văn bản triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIII.

Năm 2021, Sơn là là tỉnh có nhiều thành tích nổi bật trong triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ, được Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu.

Tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào công tác Hội

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng: Tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2021 cho 03 đơn vị tập thể cấp huyện, 22 đơn vị tập thể cấp cơ sở và 03 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cho 24 tập thể, 38 cá nhân.

Nhằm khẳng định sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các huyện, thành Hội, đơn vị trực thuộc và các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh.

Bích Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video