Hội LHPN tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

25/05/2020
Đoàn giám sát Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Tân Châu. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh.
Đoàn giám sát làm việc tại UBND xã Suối Dây

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại UBND xã Suối Ngô và Suối Dây để nắm thông tin về công tác tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực gia đình và xử lý, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên địa bàn.

Qua giám sát cho thấy, tại huyện Tân Châu, UBND huyện đã ban hành gần 10 văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thành lập 12 Ban Chỉ đạo công tác gia đình cơ sở, 76 CLB gia đình phát triển bền vững, 76 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó đã phát huy vai trò của các thành viên trong việc tuyên truyền, tư vấn về hôn nhân gia đình, kịp thời nắm bắt thông tin, hòa giải những mâu thuẫn giữa thành viên trong gia đình, góp phần hạn chế bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cho người dân được thực hiện với nhiều hình thức như: tuyên truyền cổ động (71 băng rôn, 30 phướn, 02 đợt xe loa); tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện; lồng ghép trong sinh hoạt các CLB gia đình phát triển bền vững; hội thi, giao lưu giữa các gia đình… góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, nạn nhân bị bạo lực thấy được quyền và nghĩa vụ của mình nên đã mạnh dạn đấu tranh, báo cáo với chính quyền.

Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ bạo lực gia đình, trong đó 100% nạn nhân là phụ nữ, các vụ việc đều được xử lý kịp thời, dứt điểm, bảo vệ tốt quyền lợi ích, hợp pháp của nạn nhân, các đối tượng bị bạo lực có sự chuyển biến tốt, không tái phạm. Bên cạnh đó, UBND chỉ đạo các ngành liên quan, Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xử lý pháp luật về bạo lực gia đình của địa phương, kết quả các vụ việc được xử lý đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại.

Tuy nhiên, công tác quản lý việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình của UBND huyện Tân Châu còn một số hạn chế như: hiện tượng bạo lực gia đình trên thực tế vẫn còn xảy ra do một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ nông dân còn tư tưởng cam chịu, không chủ động khai báo; sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình chưa tốt, trách nhiệm một số thành viên chưa cao.

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND huyện cần chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể cần phối hợp, đa dạng hơn các hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia đình; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác các vụ việc về bạo lực gia đình; thường xuyên lồng ghép nội dung về gia đình, bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xem đó là một trong những tiêu chí để đánh giá cuối năm.

Kiều Nguyễn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video