Hội LHPN TP. Đà Nẵng tổ chức góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

10/08/2022
Chiều 8/8, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lương Thị Đạo chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều quy định về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật lần này đưa ra nhiều điểm mới cơ bản, trong đó có các nội dung: quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở; hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm; đa dạng hóa hình thức công khai thông tin ở cấp xã, bổ sung các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, quy định về sáng kiến đề xuất của Nhân dân; trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối tập trung vào nội dung của các chương từ 1 đến 5 và một số nội dung khác như thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp; Ban Thanh tra nhân dân. Trên cơ sở các góp ý, Hội LHPN thành phố sẽ tổng hợp và gửi các ý kiến, qua đó góp phần hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý tại hội nghị

Theo bà Lương Thị Đạo - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố: “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ra đời sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập, phát sinh trong quá trình thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI, Nghị định số 04 và Nghị định số 145 của Chính phủ, tạo ra quy định thống nhất, đồng bộ và thực hiện hiệu quả việc phát huy dân chủ trong Nhân dân.  

Hội LHPN TP. Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video