Hội LHPN Việt Nam: Lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét tặng Huân chương Lao động

10/10/2022
Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trân trọng lấy ý kiến Nhân dân trên cổng Thông tin điện tử của Hội trước khi trình khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba đối với bà Đỗ Thuỵ Diệu Tâm – Phó Trưởng Ban, Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (khen thưởng quá trình cống hiến).

Các ý kiến đóng góp trong vòng 10 ngày làm việc (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Ban Tổ chức, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, địa chỉ: 68 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video