Hội LHPN Việt Nam tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp TƯ tham gia triển khai, thực hiện Dự án 8

25/05/2023
Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5/2023 tại Ba Vì, Hà Nội với sự tham gia của các cán bộ đến từ 11 ban, đơn vị cấp trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh dự và chỉ đạo tại chương trình tập huấn

Chương trình nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên dự khuyết BCN TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em" nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ đó, nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

"Không giống như những tiểu dự án khác, có thấy ngay kết quả; mục đích Dự án 8 hướng tới là thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức. Mà tâm lý của con người thì luôn thay đổi, vì vậy, việc tuyên truyền, triển khai, thực hiện Dự án 8 không phải là điều dễ dàng," Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh. Vì vậy, các cán bộ tham dự lớp tập huấn cần hiểu rõ, hiểu kỹ về các vấn đề của Dự án 8 để tập huấn cho cấp cơ sở để họ chủ động triển khai công tác tại địa phương.

Phó trưởng ban Dân tộc tôn giáo Hà Thị Oanh giới thiệu tổng quan về dự án 8

Trong chương trình tập huấn, các học viên đã được nghe các chuyên gia Ban Dân tộc Tôn giáo, Ban Tuyên Giáo, Ban Gia đình – Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam giới thiệu tổng quan về dự án; về nội dung, quy trình, cách thức thành lập và vận hành mô hình Tổ truyền thông cộng đồng; về nội dung, quy trình, cách thức thành lập và vận hành mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi; hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đằng giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu nội dung, quy trình, cách thức thành lập và vận hành mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn

Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ các cấp TƯ nhằm thực hiện tốt các hoạt động Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, xây dựng và triển khai.

Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số & miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đây là lần đầu tiên, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số & miền núi có riêng một dự án thành phần về thúc đẩy bình đẳng giới.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video