Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại TP.HCM

21/02/2023
TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại TP Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chủ trì hội thảo.
TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ngày 16/2

Hội thảo có sự tham dự hơn 50 đại biểu đại diện các Hội LHPN các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các chuyên gia pháp lý như luật sư, thành viên Hội bảo trợ quyền trẻ em thành phố, thành viên Hội tri thức thành phố...

Nội dung Hội thảo tập trung một số nội dung: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật, đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Trong đó, một số vấn đề trọng tâm lấy ý kiến như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất… Bên cạnh đó, Hội LHPN Việt Nam đặc biệt quan tâm một số nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất; quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến việc quản lý sử dụng đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.

Các đại biểu tham gia hội thảo đã tập trung thaỏ luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Luật.

Luật sư Nguyễn Minh Hậu - Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm cơ quan truyền thông, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng Luật Đất đai (sửa đổi) lần này có một số nội dung còn mang tính chung chung, chưa đảm bảo đánh giá tác động kỹ các vấn đề cần cụ thể hoá trong luật; còn chồng chéo giữa các quy định; khi sửa đổi Luật Đất đai thì cũng nên sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật đấu giá, Luật đấu thầu và các ngành luật khác liên quan để đồng bộ hơn trong các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Luật sư Minh Hậu còn đề nghị nên bổ sung các quy định về quản lý cán bộ làm công tác liên quan đến đất đai để hạn chế tình trạn tham những, hối lộ.

Một số ý kiến khác đề nghị nên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà ở dưới 50m2; vấn đề bình đẳng giới trong việc đứng tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất; bổ sung thêm các trường hợp miễn giảm tiền thuê đất đối với người có bệnh hiểm nghèo, người cao tuổi…để phù hợp với các Chính sách An sinh xã hội hiện hành; Nhiều ý kiến khác quan tâm đến vấn đề tái định cư nhất là việc quy định thời gian bồi thường tái định cư nên hoàn thành trước khi tái định cư được thực hiện. Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng nên quan tâm đến vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến hộ gia đình trong đó có trẻ em, cần quy định rõ quyền lợi của trẻ em trong hộ gia đình  khi trẻ em đó đến tuổi trưởng thành.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trân trọng cám ơn, đánh giá cao sự đóng góp ý kiến rất trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu tham dự. Đồng thời mong muốn các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện việc lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng nhiều hình thức (trực tiếp, phỏng vấn,…) gần gũi, sát thực tế, mở rộng đối tượng lấy ý kiến đến từng tầng lớp phụ nữ trong xã hội để có thêm nhiều ý kiến đóng góp chất lượng, sát thực. Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cũng đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức chị em phụ nữ; cập nhật, tiếp thu tất cả những sáng kiến đóng góp thiết thực để Luật Đất đai (sửa đổi) đáp ứng với nhu cầu thực tiễn đặt ra, bảo vệ được quyền và lợi ích cho những người yếu thế trong xã hội; thể hiện vai trò của tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là Hội LHPN Việt Nam trong vấn đề góp ý, phản biện, lấy ý kiến vào các dự thảo văn bản, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có những ý kiến, sáng kiến hay đóng góp xây dựng dựng Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Thu Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video