Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sa Pa ra mắt 3 mô hình “Địa chỉ tin cậy”

07/12/2023
Với việc ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại các xã: Mường Hoa, Bản Hồ, Thanh Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Sa Pa đã hoàn thành kế hoạch năm 2023.
Ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại xã Mường Hoa.

"Địa chỉ tin cậy" là mô hình hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, mua bán người, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh có thể đến để tạm lánh trong tình huống đặc biệt.

Nhà tạm lánh được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả

Mô hình này được triển khai thực hiện trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương. Thông qua mô hình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của cộng đồng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại tình dục, mua bán người…

Ban quản lý mô hình gồm từ 17 đến 18 thành viên

Được biết, theo kế hoạch trong giai đoạn 1 từ 2021 - 2025 của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, trên địa bàn thị xã Sa Pa sẽ thành lập 6 mô hình “Địa chỉ tin cậy”

Theo Báo Lào Cai điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video