Hội nghị lần thứ hai Ủy ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam khóa I

26/12/2022
Sáng 23/12/2022, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) TW Hội LHPN Việt Nam Khóa I đã tổ chức Hội nghị lần 2 nhằm tổng kết hoạt động năm 2022; thảo luận, thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023. Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Ủy Ban kiểm tra TW Hội LHPN Việt Nam Khóa I tổ chức Hội nghị lần 2 nhằm tổng kết hoạt động năm 2022; thảo luận, thống nhất phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023

Ủy ban Kiểm tra TW Hội Khoá I, nhiệm kỳ 2022-2027 được thành lập từ tháng 7/2022. Qua 5 tháng hoạt động, với sự nỗ lực, chủ động và trách nhiệm của Thường trực UBKT và các ủy viên, UBKT TW Hội đã đạt được một số kết quả, trong đó nổi bật là tham mưu Ban Chấp hành TW Hội ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội trong nhiệm kỳ 2022-2027; ban hành Quy chế làm việc của UBKT TW Hội Khóa I nhiệm kỳ 2022-2027; kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Hội LHPN các cấp năm 2022.

UBKT TW Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của bộ máy Ủy ban Kiểm tra trong hệ thống Hội, ban hành 02 Đề án thành lập UBKT Hội LHPN các cấp (cấp TW và cấp tỉnh/huyện); chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành phố báo cáo và trình xin ý kiến cấp ủy về chủ trương thành lập UBKT Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện tại các địa phương. Kết quả, tính đến đầu tháng12/2022, cả nước có 21 tỉnh, thành phố đã thành lập UBKT được TW Hội chuẩn y. Một số tỉnh đã thành lập được UBKT Hội LHPN cấp huyện (Hà Tĩnh, Long An, Lâm Đồng, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Nai, Quảng Nam, Đăk Lăk, Hải Dương, Bắc Ninh...).

Bên cạnh đó, UBKT TW Hội cũng đã tham mưu cho Ban Chấp hành tổ chức kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương của Hội với 08 đoàn kiểm tra tại 16 Hội LHPN tỉnh/TP theo 08 Cụm thi đua; giải quyết 100% đơn thư nhận được (06 đơn) liên quan đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh về hành vi của cán bộ Hội cấp cơ sở và tổ trưởng tổ phụ nữ, đảm bảo quy định ; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về công tác thi hành kỷ luật cán bộ trong hệ thống Hội; lồng ghép tập huấn nội dung công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Hội trong hệ thống Hội cho 63 Hội LHPN cấp tỉnh, thành phố tại 03 khu vực.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu và ủy viên UBKT TW Hội đã trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến đánh giá, bổ sung vào vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra TW Hội năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh khẳng định hoạt động năm 2023 của UBKT TW Hội tập trung vào các vấn đề: xây dựng quy chế phân định trách nhiệm các cấp trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tập huấn cho ủy viên UBKT từ cấp TW đến cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát được thống nhất, đúng quy trình, quy định; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động của UBKT TW Hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video