Hội nghị tập huấn về lồng ghép giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

16/08/2007
Với sự hỗ trợ của Quỹ Nhịp cầu sức khoẻ (HealthBridge) Canada tại Việt Nam, mới đây, ủy ban UBQGVSTBCPN Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn về lồng ghép giới trong hoạch định, thực thi chính sách và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đồng chí Trần Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch thường trực UBQG đã khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.


Hội nghị thứ nhất từ ngày 2-3/8/ 2007 tại Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dành cho các bộ, ngành Trung ương. Hội nghị thứ 2 từ ngày 9-10/8/2007 tại Hà Nội dành cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong hai ngày tập huấn, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về Luật Bình đẳng giới, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta về bình đẳng giới và các nội dung chuyên đề: Lồng ghép giới trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, trong các lĩnh vực tham gia quản lý, lãnh đạo, lao động – việc làm, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ.

 

Nhằm nâng cao năng lực hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là công tác thư ký Ban, Hội nghị tập huấn đã dành nhiều thời gian cho diễn đàn tham luận về thực tiễn tổ chức bộ máy sau khi kiện toàn Ban VSTBCPN theo Chỉ thị 27/2004/TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp công tác của nhóm thư ký Ban tại các bộ ngành, tỉnh thành.

Ngoài 10 bản tham luận đã chuẩn bị trước, còn có rất nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu về những khó khăn, thuận lợi trong công tác thư ký Ban và đề xuất hướng giải quyết khắc phục những tồn tại hiện nay./.

Nguyễn Thị Mai
Văn phòng UBQG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video