Huế: Nhiều hoạt động thu hút cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia thực hiện Dự án 8

28/04/2023
Là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện Dự án 8, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành 7 văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Dự án 8 đến các các địa phương, đơn vị thực hiện Dự án.
Đại biểu về tham dự Hội nghị khởi động dự án 8

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được gần 50 hoạt động thu hút 2.800 lượt cán bộ các cấp chính quyền, cán bộ Hội các cấp, hội viên, phụ nữ, người dân các bản, bản, xã vùng Dự án các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà tham dự với các hoạt động cụ thể:

Sau hội nghị triển khai Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 giai đoạn 1: 2021-2025, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã về hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập tổ truyền thông cộng đồng, cách thức xây dựng nội dung thông điệp và tổ chức truyền thông tại cộng đồng; tổ chức 8 đợt khảo sát thành lập tổ truyền thông cộng đồng ra mắt 8 tổ truyền thông cộng đồng điểm tại 2 huyện A Lưới và Nam Đông; tổ chức 6 lớp tuyên truyền xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ tại 2 huyện A Lưới và Nam Đông; 8 đợt Truyền thông nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em và vận động phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng hưởng ứng Tháng hành động Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 2022 với các hoạt động: truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về Giới; Hội chợ kết nối nông sản an toàn của bà con vùng DTTS...

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Dự án 8

Những kết quả ban đầu sẽ tạo tiền đề để Hội LHPN cấp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh, chỉ đạo Hội LHPN các cấp làm tố công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tốt các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong những năm tới. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan một cách chặt chẽ, linh hoạt nhằm quyết tâm thực hiện mục tiêu” Nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các xóm, xã đặc biệt khó khăn” mà Dự án 8 đã đề ra.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

Video