Huế: Tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức

28/11/2022
Sáng ngày 27/11, Hội Nữ trí thức (NTT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 300 NTT của Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội NTT chủ động, tích cực tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của Hội; phát huy tính tự chủ, sáng tạo, hiệu quả của nữ trí thức trong công tác đào tạo, khoa học và công nghệ; thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội với tư cách là tổ chức thành viên của Hội LHPN tỉnh. Hàng năm, Hội NTT xây dựng kế hoạch hành động, kiện toàn và củng cố tổ chức mạng lưới Hội từ tỉnh đến địa phương. Vận động thành lập mới các hội thành viên và chi hội, nhất là các đơn vị đặc thù có đông nữ trí thức, như: Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan Đảng, đoàn thể...  Bên cạnh đó, Hội NTT tỉnh cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động xã hội ủng hộ, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn. Nhiều nhà khoa học nữ, nữ văn nghệ sỹ, nữ nhà báo có các công trình, tác phẩm xuất sắc trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học - công nghệ, đạt giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế. Nhiều nữ doanh nhân đã năng động, sáng tạo, đổi mới, góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho hàng trăm người lao động, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của Hội NTT trong nhiệm kỳ qua; hoan nghênh sự tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên Hội Nữ trí thức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ trí thức Thừa Thiên Huế nói riêng, đóng góp quan trọng vào nguồn nhân lực của tỉnh trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54 của Trung ương, hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên đã đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho công tác Hội NTT tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức sớm triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội Nữ trí thức gắn với các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, gắn với giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực; thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, có phẩm chất và năng lực hoạt động, có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt nâng cao vai trò của các hội có tầm quốc gia như Hội NTT Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Huế…; tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí thức, tạo điều kiện để các nữ trí thức Huế trao đổi kinh nghiệm và phát huy năng lực của mình; phát huy vai trò tư vấn, phản biện của Hội NTT trong các vấn đề có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những vấn đề phát triển cụ thể các ngành, lĩnh vực và liên quan tới phụ nữ, gia đình và xã hội.

 Đồng thời, tăng cường hoạt động đối ngoại thông qua các tổ chức quốc tế tại Việt Nam để nâng cao vị thế, vai trò của Hội. Tham gia tích cực vào các đề án, chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhất là Đề án “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, “Huế - Kinh đô Áo dài” và các đề án liên quan đến việc bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa Huế, con người Huế. Tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động, tự tin, sáng tạo, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với khí thế mới, niềm tin mới sau Đại hội lần thứ II, chắc chắn sẽ tạo ra động lực mới, sức mạnh mới để Hội Nữ trí thức tiếp tục phấn đấu vươn lên, đạt được những thành quả mới, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu trong hoạt động của Hội thời gian tới; đồng thời dân chủ, lựa chọn những đại biểu có đủ tâm, đức và tài, là trung tâm đoàn kết của đội ngũ trí thức để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế khoá II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức nhiệm kỳ 2022 - 2027gồm 30 chị . Thông qua kết quả kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nữ Trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, Ban Chấp hành đã bầu ra 09 ủy viên Ban Thường vụ, 01 Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí Thức Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2022-2027.

https://tinhuytthue.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video