Không hội viên, phụ nữ nào đứng ngoài cuộc trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương

05/09/2023
Để hội viên phụ nữ không những không đứng ngoài cuộc, mà còn khẳng định tốt vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, đã có nhiều sáng tạo, cách làm hay và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.
Hội viên, phụ nữ là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Xuyên

Để góp phần cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Hội LHPN huyện Bình Xuyên đã tập trung chỉ đạo các hội cơ sở tích cực hơn nữa trong việc tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu.

Hội viên, phụ nữ là nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Xuyên

Để chị em có vốn thực hiện mô hình sản xuất, kinh doanh, Hội LHPN huyện Bình Xuyên hướng dẫn hộ gia đình hội viên phụ nữ có nhu cầu vay vốn viết dự án và phối hợp đề nghị cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh dịch vụ; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường cho cán bộ, hội viên, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong hội viên.

Nhiều hội viên, phụ nữ được hỗ trợ vay vốn để sản xuất, kinh doanh

Cùng với đó, vận động hội viên tích cực tham gia, rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa kiểu mẫu; thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Từ đó, duy trì và thành lập mới các mô hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các mô hình phát triển kinh tế; duy trì và nhân rộng các mô hình liên quan đến bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện.

 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video