Kiên Giang: Một số kết quả từ hai mô hình điểm "Gia đình 5 có, 3 sạch" và "Dịch vụ nấu ăn"

25/09/2023
Qua 1 năm triển khai thực hiện, hai mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” và “Dịch vụ nấu ăn” tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
UVĐCT, Trưởng ban Gia đình - xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Thu Thủy (thứ tư từ trái qua) và Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thu Hồng (thứ tư từ phải qua) trao hoa cho 2 mô hình điểm tại huyện Giồng Riềng

TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội thảo sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện mô hình điểm xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”, mô hình “Dịch vụ nấu ăn” tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng.

Kiên Giang là một trong 5 tỉnh điểm được TW Hội chọn triển khai xây dựng mô hình thí điểm về xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” và “Dịch vụ nấu ăn”.

Chủ nhiệm mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, chị Nguyễn Thị Quyến (ấp Phạm Đình Nông, xã Thạnh Hưng) cho biết: Mô hình được triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Tính đến nay, đã có 3.188/3.652 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia thực hiện xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” đạt 87,53%. Mô hình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ, lan toả những hiệu ứng tích cực trong xã hội.  

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như, Chủ nhiệm mô hình “Dịch vụ nấu ăn” cũng cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá tới khách hàng thông qua tờ rơi và mạng xã hội, từ khi hoạt động đến nay, Tổ dịch vụ nấu ăn đã nhận làm 372 mâm cỗ phục vụ cho 22 hộ gia đình và 06 tập thể, doanh thu ước tính gần 446 triệu đồng. Mô hình đã tạo vệc làm không thường xuyên cho 11 chị, tạo đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho nhiều hộ gia đình tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Giồng Riềng, chị Trần Thị Mộng Tưởng cho biết: Đến nay, huyện đã nhân rộng Mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” được 4 mô hình với 105 thành viên; mô hình “Dịch vụ nấu ăn” có 2 mô hình với 38 thành viên. Thông qua triển khai mô hình điểm cho thấy tính thiết thực, ý nghĩa của cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch ở địa bàn nông thôn mới nâng cao, đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng cộng đồng trong phấn đấu phát huy vai trò xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Mô hình “Dịch vụ nấu ăn” tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ có việc làm, tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình.

Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được các cấp Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tính đến cuối năm 2022 toàn tỉnh có 91,4% hộ gia đình có phụ nữ thực hiện đạt 8 tiêu chí cuộc vận động. Năm 2023, đăng ký tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” vượt 12,63%, góp phần tích cực vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Trong dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam và lồng ghép thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới cho 85 cán bộ Hội các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ về: Các nội dung Hội LHPN Việt Nam được phân công Chủ trì thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Định hướng lồng ghép thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch hành động 3 sạch; Sản xuất nông lâm thủy sản an toàn thực phẩm để phát triển bền vững và tiếp cận thị trường…

Hoàng Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video