Kịp thời trang bị thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, phụ nữ

22/09/2023
Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với 3 trụ cột: phát triển chính quyền số ở nông thôn, phát triển các chủ thể kinh tế số ở nông thôn, phát triển xã hội số cho cộng đồng dân cư ở nông thôn, TW Hội LHPN Việt Nam triển khai các buổi khảo sát và tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở và chị em phụ nữ trên địa bàn.
Lớp tập huấn nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong nông thôn mới cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cơ sở tại tỉnh Hà Giang vào ngày 22/9

Theo kế hoạch, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn và khảo sát tại 4 tỉnh Hà Giang, Quảng Bình, Bạc Liêu, Ninh Thuận, với mỗi lớp khoảng 60-70 học viên là cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở và chị em phụ nữ ở những địa bàn xây dựng nông thôn mới. Hội đã tổ chức chương trình khảo sát và tập huấn cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Bình từ ngày 12-14/9 và tại tỉnh Hà Giang từ ngày 20-21/9. Dự kiến, Hội sẽ thực hiện khảo sát, tập huấn nâng cao chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Ninh Thuận trong tháng 10/2023.

Chị em hội viên cùng chia sẻ cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đời sống

Tại tỉnh Quảng Bình và Hà Giang, đoàn công tác TW Hội đã khảo sát đánh giá nhận thức, năng lực tham gia chuyển đổi số của hội viên, phụ nữ; khảo sát đánh giá thực trạng và năng lực của Hội LHPN các cấp trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số và tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ Hội LHPN cấp huyện, cấp cơ sở.

Phát biểu tại các lớp tập huấn và khảo sát, Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm thay đổi phương thức hoạt động, làm việc truyền thống của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cũng như thay đổi cách thức tiếp cận thông tin, thói quen sinh hoạt, giao tiếp xã hội của người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Sự thay đổi theo hướng ứng dụng công nghệ số đã thực sự trở thành nhu cầu cấp thiết và trở thành xu thế không thể khác trong tình hình hiện nay và trong tương lai. Chương trình MTQG xây dựng NTM được triển khai trong nhiều năm qua thực sự làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn; đời sống của người dân ở khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt cả về vật chất, tinh thần và đóng góp vào kết quả chung đó là công sức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu tại các buổi khảo sát

Tại các buổi khảo sát, chị em phụ nữ được cung cấp những thông tin cơ bản về chuyển đổi số và cùng trao đổi, chia sẻ về những cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, đời sống. Đồng thời, chị em cũng đưa ra các đề nghị, mong muốn được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển kinh tế, sử dụng các dịch vụ công quốc gia… tại các buổi sinh hoạt chi tổ, hội hoặc thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng, trang thông tin của địa phương.

Cán bộ Hội LHPN các cấp được trang bị kiến thức và thực hành sử dụng các công cụ, ứng dụng trên điện thoại thông minh

Bên cạnh đó, tại các lớp tập huấn, học viên được nghe các giảng viên cung cấp những thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn: thực trạng và những vấn đề đặt ra; nghe giới thiệu về “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025”; trang bị kỹ năng số cộng đồng; tham gia các trò chơi về kiến thức chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và thảo luận “Vai trò và bài toán đặt ra cho Hội LHPN các cấp tham gia vào chuyển đổi số trong xây dựng NTM”…

Phó phòng Thông tin tư liệu - Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam Hồ Khánh Lê chia sẻ những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số

Thông qua chuỗi các hoạt động, Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền kỳ vọng, cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ kịp thời trang bị những thông tin cơ bản về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới của từng địa phương; đồng thời thay đổi tư duy làm việc, cập nhật thêm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để đổi mới phương pháp làm việc, tổ chức hoạt động theo hướng ngày càng hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu, mong muốn đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video