Kon Tum: Tập huấn hướng dẫn triển khai một số hoạt động, mô hình Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

01/12/2022
Trong tháng 11/2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đợt tập huấn hướng dẫn triển khai một số hoạt động, mô hình Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” cho đội ngũ giảng viên nòng cốt cấp huyện/thành phố và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trực tiếp tham gia hoạt động của Dự án.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn cho 150 đại biểu là cán bộ Hội LHPN huyện, thành phố; đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa – thông tin; Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở thuộc danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, hoàn thành việc tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thành lập và vận hành các mô hình Dự án 8 trên địa bàn 10 huyện, thành phố cho 600 đại biểu là lãnh đạo UBND; cán bộ y tế; Đoàn thanh niên; đại diện trường phổ thông t rung học cơ sở của các xã; Phó Chủ tịch Hội LHPN và các thành viên Ban điều hành Địa chỉ tin cậy; chi hội trưởng, tổ phụ nữ, đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt… thuộc các thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

 

Ảnh: Quang cảnh các lớp tập huấn. Ảnh: PL, BN, VQ

Thông qua hoạt động tập huấn, các học viên được cung cấp các kiến thức về thành lập các mô hình: Tổ truyền thông cộng đồng; Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; Địa chỉ tin cậy cộng đồng; tổng quan về giới, định kiến giới, bình đẳng giới; kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động truyền thông và hướng dẫn triển khai 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em… Đây là hoạt động đầu tiên và vô cùng quan trọng trong việc cung cấp kiến thức và kỹ năng, tạo tiền đề cho việc triển khai các hoạt động, mô hình thuộc Dự án 8 tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đảm bảo mục đích, yêu cầu và chất lượng.

http://phunukontum.org.vn/t

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video