Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022-2027

29/11/2022
Chiều 29/11, tại hội trường Bộ Quốc phòng, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018-2022 (Chương trình) nhằm đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phối hợp hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 – 2027

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Bộ Quốc phòng và 18 điểm cầu trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên QUTW, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chia sẻ: “Thông qua Chương trình phối hợp đã tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, sự gắn bó giữa cơ quan, đơn vị Quân đội với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; phát huy tốt vai trò thực hiện chức năng đội quân công tác của cơ quan, đơn vị Quân đội và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những kết quả đó đã góp phần thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên QUTW, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Công tác phối hợp triển khai thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ

5 năm qua, Chương trình giữa hai bên được quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội và công tác phụ nữ thời kỳ mới. Hai bên đã tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cơ quan, đơn vị Quân đội với cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cơ quan, đơn vị Quân đội và những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xoá đói giảm nghèo; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022

Qua quá trình thực hiện, hai bên đã phối hợp triển khai thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ; hàng năm, Ban Phụ nữ Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam đã thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, kịp thời tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ phối hợp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giai đoạn 2018 - 2022, có 988 Hội phụ nữ cơ sở địa phương kết nghĩa với các đơn vị quân đội; tổ chức 1.089 cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút gần 1,7 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Vận động phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2022”.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, tổ chức hàng triệu cuộc thi tìm hiểu, quán triệt nghị quyết, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; vận động gần 43 nghìn học sinh trở lại trường học; vận động không di cư 13.466 hộ. Hội LHPN các cấp phối hợp với các đơn vị quân đội tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em ở khu vực biên giới được 97.500 cuộc, với sự tham gia gần 5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, hội viên phụ nữ. Hai bên đã vận dụng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động đa dạng, linh hoạt, như: sinh hoạt chính trị, nói chuyện chuyên đề, hoạt động truyền thông, tổ chức thi tìm hiểu về pháp luật, giao lưu, tọa đàm, sân khấu hóa, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; lồng ghép trong các đợt huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị Quân đội, hoạt động hè tình nguyện của các học viện, nhà trường Quân đội... với nhiều mô hình tiêu biểu như: “Gắn kết hộ” (Binh đoàn 15, Binh đoàn 16); “Tổ Phụ nữ giữ gìn an ninh trật tự” (tỉnh Cà Mau); CLB “Phụ nữ với pháp luật”...

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong phối hợp xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, các đơn vị thuộc QCHQ, BĐBP, CSB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, hội phụ nữ địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; phát huy mô hình “Điểm sáng biên giới”, “Biên giới bình yên, nội biên vững mạnh”, “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”…; đồng thời, vận động, thuyết phục hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ đúng, sai, cung cấp thông tin có giá trị, tố giác tội phạm giúp BĐBP ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng vượt biên, trộm cướp, buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới… góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn chiến lược trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, biên giới.

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do QUTW, BQP phát động: “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội đã không quản ngại gian khó, kịp thời triển khai các hoạt động với phương châm hành động “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch”, đã có hàng chục nghìn hội viên phụ nữ Quân đội tích cực tham gia trực tiếp nhiệm vụ chống dịch; đồng thời vận động các nguồn lực ủng hộ gia đình cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trị giá hơn 20 tỷ đồng. PNQĐ đã nhận nuôi, đỡ đầu, chăm sóc và hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí 326 trẻ em mồ côi đến khi đủ 18 tuổi; tặng 224 sổ tiết kiệm, 784 suất quà cho trẻ em mồ côi, với tổng số tiền trên hơn 5 tỷ đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ một số kết quả thiết thực của hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Hà Nội với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và một số đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức các hoạt động mang lại ý nghĩa hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam và Thành phố phát động, tạo động lực tích cực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Giai đoạn vừa qua, các cấp Hội địa phương đã rất tích cực phối hợp với các đơn vị quân đội ở địa phương huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và hậu phương quân đội. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa Cảnh sát Biển Việt Nam với Hội LHPN các cấp cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và tổ chức các hoạt động chính sách xã hội cho nhân dân các địa phương; nhiều mô hình mới, cách làm hay được xây dựng và hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện các nội dung trong CTPH thời gian tới được hiệu quả hơn.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị từ cấp TW đến địa phương

Đánh giá cao những hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị từ cấp TW đến địa phương, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhận định: “Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, hội viên Hội LHPN Việt Nam và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tổ chức các hoạt động hậu phương quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Qua báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp và các tham luận cho thấy sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của hai ngành từ TW đến địa phương. Các hoạt động có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên QUTW, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho các tập thể thuộc Hội LHPN Việt Nam có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp

Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn trong giai đoạn tới, các cấp Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị Quân đội tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức mình trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ, các chương trình, dự án, trong đó tập trung vào Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng Hội LHPN các cấp vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” để có thêm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hơn nữa.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tặng Bằng khen của Đoàn chủ tịch TW Hội cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp

Để ghi nhận kết quả đạt được, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam quyết định tặng thưởng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho 60 tập thể thuộc Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen của Đoàn chủ tịch TW Hội cho 64 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp tại điểm cầu Trung tâm.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 – 2027.

 

* Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027 tập trung vào 4 nội dung:

1. Phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đường lối, c hủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

3. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội, Hội LHPN Việt Nam và địa phương phát động; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hậu phương Quân đội

4. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, xây dựng đơn vị Quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Hội LHPN các cấp vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả .

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video