Lâm Đồng: Xây dựng và nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới

16/08/2023
Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn các hoạt động phù hợp với từng đối tượng phụ nữ để triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình mới tại các thôn đặc biệt khó khăn.
Hội LHPN huyện Lâm Hà trao tặng loa cầm tay để các Tổ truyền thông cộng đồng thực hiện công tác tuyên truyền

Lâm Hà là một trong 7 huyện trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Dự án 8. Hiện, Dự án đang được triển khai tại 14 thôn, tổ dân phố vùng DTTS đặc biệt khó khăn thuộc 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã chỉ đạo Hội LHPN xã, thị trấn thành lập 14 Tổ truyền thông cộng đồng tại 14 thôn, tổ dân phố; hỗ trợ nâng cấp 1 địa chỉ tin cậy tại xã Phi Tô; hỗ trợ thành lập mới 1 địa chỉ an toàn tại xã Mê Linh; thành lập 3 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường TH&THCS Reteing (Phú Sơn), Trường THCS Võ Thị Sáu (Đạ Đờn), Trường THCS Lê Văn Tám (Tân Thanh). “Việc triển khai thực hiện Dự án 8, nhất là xây dựng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” đã tạo sự chuyển biến, giải quyết một cách căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng DTTS, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, thói quen lạc hậu. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong vùng đồng bào DTTS, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em trong gia đình và xã hội”, bà Nguyễn Thị Thùy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Hà cho hay.

Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS. Qua đó, thay đổi nhận thức, thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án 8 và tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Trong giai đoạn 1 từ 2021-2025, Dự án 8 ưu tiên tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Chỉ tiêu của giai đoạn 1, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng thành lập và duy trì 72 Tổ truyền thông cộng đồng; thành lập mới 8 Địa chỉ tin cậy cộng đồng; thành lập 15 Câu lạc bộ (CLB) Thủ lĩnh của sự thay đổi; xây dựng 4 Tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0... Từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã thành lập 70 Tổ truyền thông cộng đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng tại xã Gia Bắc (huyện Di Linh), Hội LHPN các huyện thành lập 69 Tổ truyền thông cộng đồng; thành lập 15 Địa chỉ tin cậy cộng đồng, trong đó, Hội LHPN tỉnh ra mắt 3 Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại huyện Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh và nâng cấp 1 Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại huyện Đơn Dương, Hội LHPN các huyện thành lập 12 Địa chỉ tin cậy cộng đồng tại các huyện: Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm. Cũng trong thời gian này đã thành lập được 13 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, trong đó, Hội LHPN tỉnh ra mắt CLB điểm Thủ lĩnh của sự thay đổi tại Trường TH-THCS Gia Bắc (huyện Di Linh), Hội LHPN các huyện, thành phố thành lập 12 CLB tại các huyện: Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, Lâm Hà; xây dựng 3 Tổ, nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, trong đó, Hội LHPN tỉnh xây dựng được 2 tổ, nhóm và Hội LHPN huyện Lâm Hà xây dựng được 1 tổ, nhóm...

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tổ chức truyền thông xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống cho phụ nữ và trẻ em, an toàn giao thông, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, phòng, chống buôn bán người, phòng, chống ma túy, phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... cho cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đồng thời, tổ chức tập huấn về kỹ năng lên tiếng, phát hiện, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; tập huấn mô hình tổ/nhóm sinh kế ứng dụng công nghệ 4.0; tập huấn đối thoại chính sách; tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ; tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ... Qua đó, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ trong vùng đồng bào DTTS tiếp tục được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao.

Theo bà Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, Dự án 8 đang trong giai đoạn đầu triển khai nên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: một số cán bộ chuyên trách chưa có kinh nghiệm trong thực hiện Dự án nên gặp khó khăn trong triển khai; phân bổ vốn năm 2022 chậm, chuyển nguồn sang năm 2023 dẫn đến việc triển khai các nội dung, hoạt động của Dự án 8 gặp khó khăn; các văn bản hướng dẫn có một số nội dung chưa cụ thể, rõ ràng gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện Dự án tại cơ sở...

“Để các hoạt động của Dự án 8 triển khai thực hiện có hiệu quả cần có sự phối hợp của các sở, ngành liên quan và các địa phương với Hội LHPN cùng cấp. Đối với Hội LHPN 7 huyện triển khai Dự án cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham mưu cho UBND huyện triển khai theo kế hoạch; chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã tổ chức thực hiện các hoạt động, chỉ tiêu cụ thể theo hướng dẫn của tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cấp xã triển khai các hoạt động của Dự án 8 khoa học, hiệu quả, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp để tác động toàn diện làm thay đổi căn bản thực trạng bình đẳng giới và đời sống kinh tế - xã hội của phụ nữ vùng DTTS và miền núi”, bà Cil Bri nhấn mạnh.

baolamdong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video