Lào Cai: Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ chi hội trưởng bằng hình thức cầm tay chỉ việc

05/01/2019
Thực hiện khâu đột phá đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ”, thời gian qua các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai đã triển khai, thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến xây dựng mô hình điểm “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”.

Qua nắm bắt thực tế tại cơ sở cho thấy, nhiều cán bộ Hội cấp cơ sở, đặc biệt là chi hội trưởng phụ nữ còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp điều hành sinh hoạt và tổ chức các hoạt động tại cơ sở. Đây là nguyên nhân chính, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và triển khai các hoạt động Hội tại địa phương.

Xác định được vấn đề, năm 2018, Hội Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội xây dựng mô hình điểm về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội”, cả9 huyện, thành Hội đồng loạt triển khai, lựa chọn xã/thôn làm điểm.

Để thực hiện, các huyện tổ chức tập huấn cho tất cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã thuộc phạm vi huyện và 100% chi hội trưởng tại các xã/thôn làm điểm. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng cơ bản trong điều hành sinh hoạt và tổ chức các hoạt động tại cơ sở, quá trình tập huấn đặc biệt coi trọng thực hành trực tiếp trên lớp. Sau tập huấn tại xã điểm, các xã còn lại cũng triển khai tương tự.

Định kỳ hàng quý, cán bộ Hội LHPN huyện hoặc tỉnh có trách nhiệm tham dự, hướng dẫn trực tiếp tại chi hội điểm trong các kỳ sinh hoạt, tổ chức các hoạt động kể cả việc cập nhật ghi chép sổ sách theo dõi công tác Hội. Đối với chi hội khác, hàng tháng/quý cán bộ Hội Phụ nữ xã có trách nhiệm dự, hướng dẫn trực tiếp trong các kỳ sinh hoạt và tổ chức các hoạt động; việc cập nhật ghi chép sổ sách theo dõi công tác Hội tại chi hội điểm…

Kết quả, sau một năm triển khai, 9/9 huyện, thành Hộilựa chọn được 11 chi hội/11 xã làm điểm chỉ đạo cấp huyện; 164/1.861 chi hội thuộc 164 xã đã triển khai làm điểm cấp xã. Hội phụ nữ tỉnh/huyện đi giám sát triển khai và dự sinh hoạt được 121/164 chi Hội, sau mỗi buổi dự, giám sát đều rút kinh nghiệm và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở.

Với phương pháp cầm tay, chỉ việc và hướng dẫn trực tiếp nên trình độ và kỹ năng điều hành của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và chi hội trưởng đã có những tiến bộ rõ rệt. Nhiều chi hội trưởng trước đây còn lúng túng hoặc chưa biết cách triển khai, điều hành sinh hoạt Hội thì nay đã mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Chị em đã biết nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ để sử dụng những phương pháp, cách thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực, được chị em phụ nữ ở địa phương ủng hộ, hưởng ứng tham gia sinh hoạt đông đảo hơn.

Chị Đỗ Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà cho biết: “Trong quá trình thực hiện tuy khó khăn, vất vả, nhưng điều đáng mừng là từ khi thực hiện mô hình điểm, kỹ năng điều hành sinh hoạt của đội ngũ chi hội trưởng đã có tiến bộ rõ rệt. Từ mô hình này chúng tôi đã đổi mới hình thức, phương pháp trong việc tổ chức các hoạt động tại chi hội như tổ chức các buổi truyền thông hoặc các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 cũng làm điểm tại các chi hội, mời toàn bộ các chi hội trưởng trong xã đến dự để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau...”

Có thể khẳng định, mô hình điểm chỉ đạo “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội” của tỉnh Lào Cai bước đầu đã có hiệu quả, tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ chi hội trưởng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Để mô hình được triển khai rộng khắp và hiệu quả, năm 2019, Hội LHPN tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tập trung duy trì thực hiện tốt và phấn đấu nhân rộng tới 100% số chi hội trong toàn tỉnh.

Kim Oanh, Hội LHPN tỉnh Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video