Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quan tâm những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ

23/02/2023
Ngày 23/2, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại tỉnh Quảng Bình.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu đặt vấn đề tại hội thảo

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Diệp Thị Minh Quyết, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan…

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, của công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất…

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ góp ý, phản biện xã hội dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, để có cơ sở cho việc góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo hội LHPN các cấp từ trung ương đến địa phương triển khai lấy ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Được biết, Quảng Bình là1 trong 4 tỉnh, thành phố được Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn tổ chức hội thảo lấy ý kiến trực tiếp tại địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung, như: Quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; vấn đề đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai…

Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ với vai trò là người sử dụng đất; quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội liên quan đến việc quản lý sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất…

Hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục có những ý kiến, sáng kiến hay đóng góp xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân.

Báo Quảng Bình.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video