Lồng ghép giới trong xây dựng và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ

21/07/2020
Hội thảo tham vấn ý kiến lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Phú Thọ do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức.
Các đại biểu dự hội thảo trao đổi, chia sẻ một số vấn đề liên quan đến dự thảo luật BHXH sửa đổi năm 2014

Hội thảo tham vấn ý kiến lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Đã có 09 lượt ý kiến tham gia thảo luận, trao đổi, tập trung: Thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ và đề xuất lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Công tác phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu của các sở, ngành, đoàn thể, các cấp Hội địa phương tỉnh Phú Thọ; Đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của dự thảo luật nhằm đảm bảo thực hiện bình đẳng giới cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế dưới góc độ bảo vệ môi trường.... Ban Tổ chức cũng đã lấy phiếu khảo sát ý kiến đại biểu và tổ chức thảo luận nhóm, lấy ý kiến hội viên, phụ nữ tại xã/phường trên địa bàn thành phố Việt Trì về thực trạng môi trường tại địa phương.

Hội LHPN Việt Nam tổ chức khảo sát  đề xuất lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì

Hội thảo đánh giá một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Đã có 12 lượt ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, tập trung vào các nội dung đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ; tình hình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quan điểm vấn đề thiết kế gói bảo hiểm linh hoạt (tăng chế độ thụ hưởng), thu hút người tham gia bảo hiểm tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28 ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội; vấn đề xây dựng hệ thống hưu trí linh hoạt; tình hình thực thi Khoản 3, Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Đề xuất chế độ thai sản đối với lao động nữ là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ý kiến về hướng điều chỉnh đối với Điều 35 Luật BHXH 2014 cần cân nhắc việc bố hoặc mẹ nhờ mang thai hộ lựa chọn việc nghỉ chăm con, không nên cố định là người mẹ nhờ mang thai hộ...

Các ý kiến tham gia tại Hội thảo sẽ được TW Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, nghiên cứu để xây dựng căn cứ trong việc đề xuất bổ sung, sửa đổi các quy định của dự thảo luật nhằm đảm bảo thực hiện bình đẳng giới cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em dưới góc độ bảo vệ môi trường và đề xuất ý kiến sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nhằm đảm bảo thực hiện quy định tại Điều 34 Hiến pháp 2013 “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”.

BTG Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video