Mô hình “Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” của phụ nữ Yên Khang, tỉnh Nam Định

26/05/2020
Mô hình“Phụ nữ chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình” vừa được Hội LHPN tỉnh Nam Định thành lập tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên với 85 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký tham gia.
Trao thùng rác cho hội viên tham gia mô hình

85 hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký tham gia mô hình là những hội viên nòng cốt, có uy tín trong cộng đồng và là những nhân tố tích cực trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Việc ra mắt mô hình điểm là bước khởi đầu quan trọng tạo tiền đề cho các cấp Hội trong tỉnh triển khai nhân rộng mô hình, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu tại địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi ra mắt, các thành viên mô hình được cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở tài nguyên môi trường tỉnh) thông tin về thực trạng vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn hiện nay; trang bị cho em các kiến thức về bảo vệ môi trường, trong đó hướng dẫn cụ thể cho chị em cách thức phân loại rác thải từ gia đình.

Việc tham gia mô hình giúp hội viên, phụ nữ hiểu rõ trách nhiệm của bản thân, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động người thân trong gia đình, bà con làng xóm cùng nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường, hiểu được việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày tại hộ gia đình góp phần từng bước giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch, đẹp. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 về “An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”;  “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Bích Ngần

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video