Nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nữ tiềm năng tại tỉnh Quảng Bình

27/05/2023
Trong 2 ngày từ 25 - 26/5/2023, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã của tỉnh Quảng Bình. Hoạt động nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ 25-26/5 tại Quảng Bình

Tham dự lớp tập huấn có gần 60 học viên là nữ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nữ tiềm năng của các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan, đơn vị ở cấp cơ sở thuộc 5 huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Bố Trạch và Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Giảng viên lớp tập huấn là hai chuyên gia đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam, trực tiếp tham gia xây dựng tài liệu tập huấn, có kỹ năng truyền đạt tốt và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Trong hai ngày, các học viên đã được trao đổi về 4 chuyên đề cần thiết đối với nữ lãnh đạo, quản lý gồm: (1) Tổng quan về hoạt động lãnh đạo, quản lý; (2) Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo, quản lý; (3) Kỹ năng xây dựng, tổ chức thực hiện đề án, dự án, chương trình hành động, kế hoạch công tác; (4) Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý. Tham dự lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết đối với người lãnh đạo, quản lý, góp phần giúp các chị em tự tin và thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn khi được xem xét đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn.

Các học viên chia nhóm thảo luận

Đây là lớp đầu tiên trong 8 lớp tập huấn được TW Hội tổ chức tại 8 tỉnh điểm của Dự án 8 gồm: Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Phước, Sóc Trăng trong năm 2023. Hoạt động nhằm góp phần đạt một trong những chỉ tiêu cụ thể của Dự án là: 2.000 cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp xã được nâng cao năng lực”.

Cũng trong năm 2023, bên cạnh hoạt động tập huấn, TW Hội sẽ tổ chức 3 hội thảo tại ba vùng miền nhằm đánh giá tác động chính sách, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý; xây dựng 2 bài giảng trực tuyến về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam để cán bộ nữ có thể tiếp cận một cách rộng rãi và thuận tiện, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Ban Tổ chức, TW Hội LHPN VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video