Nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

14/06/2023
Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, chiều 14/6 đã diễn ra Hội nghị chuyên đề về Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị chuyên đề Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu chính TP Hải Phòng và gần 1000 điểm cầu trên toàn quốc, với sự tham gia của các đại biểu là Ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam; ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, huyện của Hội LHPN 63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu TP Hải Phòng

Các đại biểu đã được nghe diễn giả Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng bổ ích trong quá trình làm công tác kiểm tra giám sát.

Theo diễn giả, công tác kiểm tra, giám sát dù ở tổ chức nào cũng cần phải đảm bảo các quy trình, nguyên tắc nhất định như: Đảm bảo công tác lãnh đạo (ban hành Nghị quyết, quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức mình); Công tác triển khai, nghiên cứu thống nhất hành động, đưa Nghị quyết, quy định, văn bản vào cuộc sống; Xây dựng quy chế phối hợp của UBKT với các ban, ngành liên quan; xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ; Lãnh đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (lựa chọn vấn đề kiểm tra, thời điểm kiểm tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất, chuyên đề); Quy trình tiến hành công tác kiểm tra; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; Tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, kết quả thực hiện công tác kiểm tra...

Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW Đảng chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác kiểm tra, giám sát

Ông Cao Văn Thống nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát cần đặc biệt coi trọng vấn đề phát hiện vấn đề và đưa ra được những nhận định, đánh giá và kiến nghị, đề xuất về những khó khăn, tồn tại, hạn chế đối với nội dung kiểm tra, giám sát để gửi tới các cơ quan chức năng liên quan. Vai trò của Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát rất quan trọng, đòi hỏi phải bao quát được vấn đề, có khả năng lắng nghe, phân tích, tổng hợp để có được kết quả kiểm tra, giám sát tốt.

Hội nghị chuyên đề được tổ chức rất có ý nghĩa khi cung cấp nhiều thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết về một mảng công tác khó, mới của Hội LHPN Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cho ủy viên BCH  và ủy viên Ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp để đưa hoạt động kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội thời gian tới ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video