Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ tại tỉnh Bình Phước

25/09/2023
Lớp tập huấn về kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ cấp huyện và cấp xã do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có sự tham dự và trực tiếp trao đổi một số nội dung quan trọng của đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn

Hoạt động trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025.

Tham gia lớp tập huấn có gần 60 học viên là nữ lãnh đạo, quản lý, đại biểu HĐND và cán bộ nữ tiềm năng cấp huyện và cấp xã thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình phước. Đây là lớp thứ 6 trong 8 lớp tập huấn đại diện cho các vùng miền được Trung ương Hội tổ chức trong năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Khuyến, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường chính trị tỉnh Bình Phước chia sẻ chuyên đề "Quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý"

Trong hai ngày, các học viên tập trung nghiên cứu 04 chuyên đề: (1) Tổng quan về hoạt động lãnh đạo, quản lý; (2) Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý; (3) Quy trình, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý; (4) Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý ở cấp huyện và cấp xã và thực hành các kỹ năng trên. Đây là những kiến thức, kỹ năng cơ bản, rất cần thiết đối với người lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn thông qua chương trình tập huấn, đặc biệt là những nội dung liên quan đến kinh nghiệm trong xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý, các học viên sẽ có thêm nhiều giải pháp, cách thức, kinh nghiệm cho bản thân để vận dụng linh hoạt, sáng tạo giải quyết tốt các tình huống chính trị - xã hội tại địa phương.

Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ chuyên đề “Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý”

Phó Chủ tịch Hội đề nghị, học viên là cán bộ các ngành, đoàn thể khác sau khi tham dự lớp tập huấn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cùng cấp trong triển khai các hoạt động của Dự án 8 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; cũng như tham gia tích cực các hoạt động của Hội LHPN nói chung; kết nối, tạo mạng lưới cán bộ, lãnh đạo nữ ở địa phương để đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, giúp nhau cùng tiến bộ.

Lớp tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ người dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước; tăng cường sự tham gia, vai trò lãnh đạo, quản lý của đội ngũ này ở cấp huyện và cấp xã, đồng thời góp phần đạt một trong những chỉ tiêu cụ thể của Dự án là “2.000 cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp xã được nâng cao năng lực”.

Hoàng Khang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video