Nghiên cứu “Tác động của xuất khẩu lao động tới cuộc sống gia đình tại tỉnh Thái Bình”

24/03/2009
Năm 2008 vừa qua, tại Thái Bình, Trung tâm nghiên cứu Phụ nữ - Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương thuộc Hội LHPN Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu “Tác động của xuất khẩu lao động tới cuộc sống gia đình tại tỉnh Thái Bình” (thực hiện từ tháng 5/2007).

Xuất khẩu lao động đã thực sự trở thành một giải pháp hữu hiệu đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Nguồn lợi về kinh tế của công tác xuất khẩu lao động là rất lớn đã tạo ra những chuyển biến cơ bản làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao mức sống cho nhiều gia đình nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, xuất khẩu lao động cũng đã bộc lộ những ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với bản thân người lao động mà còn đối với gia đình và cộng đồng có người đi xuất khẩu lao động, như: chức năng gia đình bị biến đổi, vai trò giới truyền thống bị xáo trộn, mối quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo đã dẫn đến nhiều vấn đề xã hội, như: tha hoá về đạo đức, lối sống; mắc các tệ nạn xã hội; quan hệ tình dục ngoài hôn nhân; gia đình lục đục, tan vỡ; thiếu quản lý, giáo dục con cái; nợ nần...

Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ dự án “Vì sự trở về an toàn: Thay đổi tạp quán và thái độ ở Việt Nam” do tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình và các đối tác liên quan thực hiện, mong muốn cung cấp thêm cho các bên liên quan những phân tích, nhận định về tác động của xuất khẩu lao động đến các mặt của cuộc sống gia đình, từ đó có những can thiệp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình di cư ra nước ngoài, đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho các đối tác địa phương tham gia dự án.

Bà Hà Thị Lãm, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Xuất khẩu lao động của tỉnh chủ trì Hội thảo. Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu và các ý kiến tham luận, Bà Hà Thị Lãm đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo XKLĐ của Thái Bình tiếp thu các kết luận và các kiến nghị mà nghiên cứu đã đưa ra để thảo luận trong Hội nghị bàn về phương hướng công tác XKLĐ của Thái Bình trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng Anh và nhóm nghiên cứu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video