Ninh Thuận: Qui hoạch vùng chuyên canh cây nho ruợu

03/12/2005
Dự án thí điểm vùng chuyên canh cây nho rượu đầu tiên của tỉnh với tổng diện tích khoảng 100ha đang được ngành Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Ninh Thuận triển khai tại bốn xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Dân, Phước Hữu của huyện Ninh Phước và phường Đài Sơn (Phan Rang).

Nông dân tham gia dự án được hỗ trợ 100% giống, đồng thời được đơn vị đối tác là Công ty cổ phần Thăng Long, Hà Nội ký kết bao tiêu sản phẩm theo thời giá (mức thấp nhất là 5.000 đồng/kg) và vốn tái sản xuất trong thời gian 5 năm.

 

Theo kết quả khảo nghiệm của Trung tâm Giống cây trồng - Vật nuôi Ninh Thuận, hai giống nho rượu trong dự án này rất thích hợp vói thổ nhưỡng Ninh Thuận, với năng suất trên 40 tấn/ha/năm.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video