Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

07/11/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 1300/QĐ-TTg ngày 6/11/2023 kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Cụ thể, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Trường Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Ủy viên thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Phạm Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Lê Quang Hùng.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Đinh Đăng Quang.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trương Thị Ngọc Ánh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay bà Trần Thị Hương.

https://phunuvietnam.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video