Phong trào phụ nữ thi đua đầu tiên được phát động trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

10/06/2020
Ngay sau khi Hội LHPN Giải phóng miền Nam ra đời vào năm 1961, phong trào thi đua “5 tốt” đã được phát động để huy động phụ nữ miền Nam tích cực tham gia đấu tranh và xây dựng địa phương.
Phụ nữ miền Nam tích cực thi đua kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ngày 8/3/1961, giữa lúc cách mạng miền Nam chuyển sang thế tấn công, xuất phát từ yêu cầu thực tế của cách mạng miền Nam và nguyện vọng chính đáng của phụ nữ miền Nam, Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam chủ trương thành lập Hội LHPN Giải phóng miền Nam.

Ban Chấp hành lâm thời Trung ương Hội LHPN Giải phóng miền Nam gồm 19 ủy viên, có đủ các thành phần là công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, các tôn giáo, tiêu biểu cho mặt trận đại đoàn kết của giới. Bà Nguyễn Thị Tú - nguyên Tổng Thư ký Hội Phụ nữ Việt Nam - được bầu làm Hội trưởng; các bà Lê Thị Riêng, Mí Đoan làm Phó Hội trưởng.

Sau khi thành lập, Trung ương Hội LHPN Giải phóng miền Nam đã phát động phong trào thi đua "5 tốt" từ tháng 5/1961 với các nội dung: Đấu tranh chống địch tốt; đoàn kết lao động sản xuất tốt; phục vụ tiền tuyến, đảm đang công tác hậu phương tốt; quản lý gia đình và nuôi dạy con tốt; rèn luyện tư cách đạo đức tốt.

Phong trào được phát động ngay giữa lúc Mỹ triển khai chiến lược "Chiến tranh Đặc biệt" ở Việt Nam. Qua phong trào, Trung ương Hội LHPN Giải phóng miền Nam đã huy động được lực lượng phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia đấu tranh và xây dựng hậu phương.

Phong trào "5 tốt" chính là phong trào phụ nữ thi đua được phát động đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trước đó, Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ III, ngày 8/3/1961, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua "5 tốt" ở miền Bắc với nội dung: Đoàn kết, sản xuất, tiết kiệm tốt; chấp hành chính sách tốt; tham gia quản lý tốt; học tập chính trị văn hóa kỹ thuật tốt; xây dựng gia đình, nuôi dạy con tốt. Phong trào được đông đảo hội viên, phụ nữ cả nước nhiệt tình hưởng ứng, được các cấp, các ngành ủng hộ có tác động lớn trong toàn dân.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

Video