Quảng Ninh có 187 mô hình phát triển kinh tế tại các khu vực tập trung đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo

22/09/2023
Những năm qua, phát huy đậm nét vai trò là tổ chức về giới, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khu vực đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt.
Thăm gia đình bà Triệu Thị Hương người dân tộc Dao, thôn Khe Mằn (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ), điển hình phụ nữ DTTS làm kinh tế giỏi

Hội LHPN các địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo để lên phương án giúp đỡ các hộ thoát nghèo nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023, hỗ trợ 400 hộ thoát nghèo, trong đó có 34 hộ nghèo, 259 hộ cận nghèo và 107 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Để thực hiện mục tiêu này, các cấp Hội tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi; vận động, hướng dẫn hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện mô hình kinh tế gắn với đặc trưng lợi thế của địa phương như: nuôi gà, vịt đẻ trứng, trồng nấm, trồng khoai tây hữu cơ… gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng NTM và thực hiện kết nối đầu ra cho các mô hình. Hiện toàn tỉnh đã có 187 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế tại các khu vực tập trung đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc  gia cầm tại huyện Bình Liêu

Nắm bắt nhu cầu học nghề của hội viên phụ nữ, trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 320 hội viên; 3 lớp tập huấn quản lý tài chính cá nhân cho 240 hội viên phụ nữ, chủ hộ kinh doanh thuộc khu vực nông thôn, miền núi.

Bà Triệu Thị Hương, người dân tộc Dao, thôn Khe Mằn (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) nhiều năm trước kinh tế gia đình rất khó khăn, chủ yếu là ai thuê gì làm nấy, thu nhập rất bấp bênh. Với quyết tâm thoát nghèo, năm 2012, gia đình bà Hương bắt tay vào trồng cây keo, mỗi năm thu được khoảng 100 triệu đồng. Kể từ năm 2018, được sự tuyên truyền của chính quyền, địa phương cũng như các cấp Hội Phụ nữ, bà đã mạnh dạn chuyển đổi 1,5 ha trồng keo của gia đình sang trồng các loại cây gỗ lớn lâu năm có hiệu quả kinh tế cao như: quế, trà hoa vàng, dổi…

Bà Hương chia sẻ: “Nhờ sự tuyên truyền tích cực của địa phương và cán bộ Hội Phụ nữ, tôi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng CSXH với số tiền 60 triệu đồng. Gia đình tôi đã đầu tư mua cây giống mới để phát triển kinh tế. Đến nay, đời sống gia đình ngày càng ổn định, thoát nghèo và xây dựng được căn nhà mới kiên cố”.

Cùng với đó, các cấp Hội chủ động tìm hiểu, xây dựng nhiều mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu của chị em. Điển hình là Dự án “Tăng cường quyền năng kinh tế và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng DTTS” ở huyện Bình Liêu do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Trung Quốc) tại Việt Nam tài trợ, với các hoạt động: Hỗ trợ sinh kế; duy trì CLB gia đình hạnh phúc; tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tuyên truyền thực hiện KHHGĐ.

Phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ vùng cao huyện Tiên Yên

Tính đến nay, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, đặc thù thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em ở vùng DTTS. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức được tăng cường, mở rộng địa bàn; tăng số lượng người tham gia và được đổi mới hiệu quả để phù hợp với từng khu vực, từng địa phương. Các ngành chức năng, địa phương cũng tích cực tuyên truyền thực hiện pháp luật về bình đẳng giới lồng ghép với thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống mua bán người, huy động sự tham gia tích cực của nam giới và giới trẻ.

Điển hình như UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2025”. Qua đó, góp phần phòng chống tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, giảm tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Theo đó, tỉnh sẽ chi hơn 8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động nhằm cải thiện dinh dưỡng, thể lực cho trẻ em ở 64 xã thuộc 8 địa phương và 16 xã có tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở mức cao nhất trong tỉnh hiện nay.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai công tác bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em; hướng tới đảm bảo bình đẳng giới tại các vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

 

Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video