Quảng Trị: Giám sát đánh giá tác động giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản

07/07/2023
Hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện sáng kiến giám sát đánh giá tác động giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Hội LHPN tỉnh tổ chức nhằm góp phần phát huy hiệu quả của việc khai thác khoáng sản phục vụ lợi ích của địa phương.
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thúy Nga phát biểu tại hội thảo

Đồng thời hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe người dân, nâng cao năng lực cho cộng đồng tham gia đánh giá tác động của các dự án khai thác khoáng sản gần khu vực cộng đồng sinh sống, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong lĩnh vực khai khoáng; giúp cộng đồng tiếp cận và hiểu rõ hơn về quyền tham gia của cộng đồng và các vấn đề giới trong lĩnh vực khai khoáng; tăng cường vai trò giám sát của các nhóm cộng đồng trong giám sát và đánh giá tác động giới của các dự án khai thác khoáng sản.

Qua hoạt động của 8 xã trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh đã năm bắt thông tin, số liệu, tình hình tư tưởng, đời sống của người dân về vấn đề khai khoáng cho thấy, các công ty khai thác mỏ đã giải quyết việc làm cho hơn 1000 lao động địa phương, hỗ trợ một số người dân nghèo, khó khăn, an sinh, xã hội. Tuy nhiên khai thác mỏ cũng gây ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm nước, tiếng ồn, an toàn giao thông, trong đó đối tượng chịu tác động nhiều là phụ nữ trẻ em, đặc biệt là sau khi ô nhiễm nước, phụ nữ phải xách nước cho gia đình, chăn nuôi cũng khó khăn, sinh hoạt hằng ngày cũng vất vả hơn. Để khắc phục những tác động, ảnh hưởng đó, các doanh nghiệp đã chia sẻ một số giải pháp như: Xe vận chuyển phải có khung giờ, tránh giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho học sinh, người dân; thực hiện sữa chữa một số tuyến đường giao thông; hỗ trợ dân sinh, thăm tặng quà cho gia đình nghèo, khó khăn, tiếp tục tạo việc làm cho lao động nam nữ… 

Thông qua Hội thảo, giúp Hội có thêm thông tin để nhận diện những vấn đề liên quan đến tác động giới trong các dự án khai khoáng để tiếp tục tham gia giám sát đánh giá tác động của hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương; đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, người dân sẽ tiếp tục chủ động làm tốt hơn vai trò giám sát cộng đồng của mình để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý tốt việc khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường sống bền vững.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video